รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางกรวย796.75120.50000.00000.00296172.51377279.76265667.38355.13296172.51
บางบัวทอง110.75000.00000.00222.5062121.3892424.6362121.38222.5082323.88
บางใหญ่4151.94000.00277.00136.004978560.7556103575.695288573.75000.005288573.75
ปากเกร็ด000.00000.00000.00000.001425101.111425101.111425101.11000.001425101.11
เมืองนนทบุรี110.01254877.18000.00000.00192649.404575126.59182549.27110.13192649.40
ไทรน้อย152125.63000.0091970.2561311.2795260533.53125313640.6895264589.90152825.15110292615.05