รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางกรวย595.50363.75000.00000.00356286.01437795.26234249.01122037.00356286.01
บางบัวทอง000.00000.00000.00000.00102530.88102530.8882323.88227.00102530.88
บางใหญ่3205.57232.50152.00000.005890582.3864118592.454971566.00102418.385995584.38
ปากเกร็ด000.00000.00122.00000.001625102.681727104.681323100.68444.001727104.68
เมืองนนทบุรี295790.43114.00000.00000.00101328.154071122.58101328.15000.00101328.15
ไทรน้อย123426.25112.00268.00344.00100278617.43118323657.6884246580.55214248.88105288629.43