รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางกรวย000.00000.00000.00111.003073100.083174101.08286697.58383.503174101.08
บางบัวทอง000.00000.00000.00000.0082025.0182025.0182025.01000.0082025.01
บางใหญ่000.00000.00000.00558.5090178612.1695183620.6685166602.41101718.2595183620.66
ปากเกร็ด110.13000.00000.00395.89121791.98162798.00132496.99220.88152697.87
เมืองนนทบุรี000.00000.00000.00114.00224051.31234155.31203650.55354.76234155.31
ไทรน้อย241.25000.00000.00152738.1396260483.35113291522.7372222442.35396579.13111287521.48