รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางกรวย564.75000.00000.00111733.00296072.014583109.76275667.88132137.134077105.01
บางบัวทอง000.00000.00000.00116.0092424.88102530.8882323.88227.00102530.88
บางใหญ่2101.07000.00152.00102418.385080571.2563119592.705185573.25102418.3861109591.63
ปากเกร็ด000.00000.00000.00444.001324101.051728105.051324101.05444.001728105.05
เมืองนนทบุรี254978.18111.00000.00000.00182548.404475127.58172448.27110.13182548.40
ไทรน้อย71612.50000.00235.00132336.1396286611.30118328664.9391280607.05203245.38111312652.43