รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.00000.0059163.012224.00501091,053.47571201,240.48541171,232.98337.50571201,240.48
ธัญบุรี000.00000.00000.00000.001240520.631240520.631240520.63000.001240520.63
ลาดหลุมแก้ว000.00000.005735.00115.002453313.503061353.502958349.50134.003061353.50
ลำลูกกา000.00000.003167.79000.002089307.9523105315.7422104313.74112.0023105315.74
สามโคก000.00115.00000.00000.003666477.133767482.133565472.13115.003666477.13
หนองเสือ000.0049147.501823447.002425.751503109,342.381743469,962.631603269,650.131011165.001703379,815.13
เมืองปทุมธานี000.00000.0051315.00122.253190242.0037105259.253699247.251612.0037105259.25