รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.00255.3881130.892735.024180963.50531031,034.794484978.3871451.0351981,029.41
ธัญบุรี000.001111.00110.50000.001236407.631438419.131134399.63238.501337408.13
ลาดหลุมแก้ว000.00110.506727.003319.002250207.003261253.502958240.502212.503160253.00
ลำลูกกา000.00342.25721237.15000.00159678.6625121318.0620105314.132121.6822117315.81
สามโคก000.006728.503381.00000.002242322.383152431.882343395.38228.002545403.38
หนองเสือ11120.003569.00141574.75226.001663189,852.3818634110,122.131733269,632.6399300.501823359,933.13
เมืองปทุมธานี000.00110.25122479.75232.502982202.6244110285.1237101258.376826.5043109284.87