รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.00248.00000.002212.00511041,226.28551101,246.28491011,222.534515.75531061,238.28
ธัญบุรี000.00000.00000.00000.001240520.631240520.631240520.63000.001240520.63
ลาดหลุมแก้ว000.003392.503419.003310.502454233.503364355.502859261.50221.503061263.00
ลำลูกกา000.00000.002107.013162.322095308.7325121318.0623109316.382121.6825121318.06
สามโคก000.002624.00000.001119.003565458.133872501.133565472.13115.003666477.13
หนองเสือ11120.00000.003437.002222374.001523209,785.1317834710,316.131473169,496.633030699.5017734610,196.13
เมืองปทุมธานี000.00000.00000.005626.0032104259.1237110285.1232104259.125626.0037110285.12