รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.0011200.002328.26000.004792497.395096725.654590509.904515.754995525.65
ธัญบุรี000.00000.00000.00000.001137408.131137408.131035401.13127.001137408.13
ลาดหลุมแก้ว000.00110.5081042.26115.002450203.003462250.763158249.50230.763361250.26
ลำลูกกา000.00110.2521936.26110.251796299.0521117335.8118104333.882121.6820116335.56
สามโคก000.00113.001420.00000.001325347.381530370.381429367.38000.001429367.38
หนองเสือ000.001111157.00812107.5099222.001452929,058.631733249,545.131573089,318.135570.001623139,388.13
เมืองปทุมธานี000.001115.00000.00000.0035103269.3136104284.313097243.315626.0035103269.31