รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.00000.00000.00254.50681751,145.59701801,150.09491351,019.062145131.03701801,150.09
ธัญบุรี000.001278.00000.00111.001636552.891839631.891333401.3944152.501737553.89
ลาดหลุมแก้ว000.00000.00000.002210.501951355.002153365.501748332.004533.502153365.50
ลำลูกกา000.00000.00000.00111.0015117283.5116118284.5110112245.006639.5116118284.51
สามโคก000.00000.00000.0015120.004093373.634198493.632469308.131729185.504198493.63
หนองเสือ000.00000.00000.0078185.501703489,586.511773569,772.011312928,160.5146641,611.501773569,772.01
เมืองปทุมธานี000.00000.00000.00110.2537125237.0238126237.2728109213.39101723.8838126237.27