รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองหลวง000.00000.00240.26000.00601541,081.78621581,082.04531321,063.6192618.43621581,082.04
ธัญบุรี000.00000.00000.00000.001739631.891739631.891435480.2634151.631739631.89
ลาดหลุมแก้ว000.00000.001110.00000.002250353.502351363.502047343.003420.502351363.50
ลำลูกกา000.00000.00000.00000.0015113280.9315113280.9312110245.553335.3815113280.93
สามโคก000.00000.00000.00111.003393475.383494476.382581418.8891357.503494476.38
หนองเสือ000.00118.00000.00000.001623359,231.511633369,239.511262747,802.7636611,428.751623359,231.51
เมืองปทุมธานี000.00000.00000.00000.0036122221.1436122221.1428106211.398169.7536122221.14