รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางละมุง580.001313408.0022300.5088385.252529347.9653601,441.711620450.921919582.7935391,033.71
บ่อทอง434551.00212290.00151773.758992.00131988.84100112395.59101584.842630169.753645254.59
บ้านบึง221.0051431.00000.0099125.251940493.413565650.661737501.911112116.752849618.66
พนัสนิคม39697.002059565.005584.00283382.00113192509.442053581,247.4480157516.446673159.00146230675.44
พานทอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ศรีราชา353.003636121.00110.251315284.003242907.5285991,315.772534682.272124509.5046581,191.77
สัตหีบ111.00110.25222.00458.2581041.75161953.256830.758921.25141752.00
หนองใหญ่000.005640.0588100.252232.0077145.412223317.715584.661212193.001717277.66
เกาะจันทร์444.0069202.00110.501818274.004857598.3377891,078.833443345.333333527.506776872.83
เมืองชลบุรี245.00120.003143.84495.53187582.372810496.74113957.37145934.37259891.74