รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางละมุง330.001313408.0022300.50110.253136732.9650551,441.711721450.961718582.7534391,033.71
บ่อทอง5752.00212290.00151773.751013101.85101469.696173387.294751.693137193.603544245.29
บ้านบึง351.0041331.00000.0099125.251836492.483463649.731633500.981112116.752745617.73
พนัสนิคม26617.001551569.401328144.40273272.007197261.821522691,054.624584319.226673159.00111157478.22
พานทอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ศรีราชา686.003838127.25110.251113272.002837878.4084971,283.902028651.152023499.5040511,150.65
สัตหีบ111.00110.25222.00236.00101244.00161953.2591134.755617.25141752.00
หนองใหญ่110.005640.0599101.00000.0077175.402223316.455584.151111192.251616276.40
เกาะจันทร์444.0069202.001012116.501717273.004147483.3378891,078.833745347.333131525.506876872.83
เมืองชลบุรี3195.00000.005196.34343.03155978.522610192.89102353.52135934.37238287.89