รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางละมุง330.001414408.03110.50110.2532361,032.9351551,441.711720450.931718582.7534381,033.68
บ่อทอง3550.00212290.002024103.755678.00101469.695971391.442128127.191416124.253544251.44
บ้านบึง221.0052131.98000.0099125.251729491.503361649.731526500.001112116.752638616.75
พนัสนิคม20447.001758621.5081088.07273272.0070101295.541422451,084.113970296.616673159.00105143455.61
พานทอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ศรีราชา686.003737121.15110.251113272.002736878.2582951,277.652029670.001921480.5039501,150.50
สัตหีบ111.00110.25222.00236.00101244.00161953.25101235.004517.00141752.00
หนองใหญ่000.005640.0599101.00000.0066174.002021315.0599134.7566140.251515275.00
เกาะจันทร์444.00710203.00110.501717273.004857653.3377891,133.833544401.333131525.506675926.83
เมืองชลบุรี115.00130.034185.59343.03155780.49248394.14102158.74125830.37227989.11