รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางละมุง470.001517408.8122300.5099385.572428347.4654631,442.341519450.422020583.1135391,033.53
บ่อทอง4955193.00222890.06151773.758992.00131988.84107128537.65101584.842630169.753645254.59
บ้านบึง5560.0051431.00000.0099125.251940493.413868709.661636501.661213117.002849618.66
พนัสนิคม38677.002059565.004424.00283382.00116195510.802063581,188.8081158456.806774160.00148232616.80
พานทอง000.00000.00000.00000.00110.50110.50000.00110.50110.50
ศรีราชา463.003636121.00110.251315284.003242907.52861001,315.772433678.272225513.5046581,191.77
สัตหีบ111.00110.25111.00569.2591041.75171953.256730.2591021.75151752.00
หนองใหญ่000.005640.0588100.252232.0077145.412223317.714480.661313197.001717277.66
เกาะจันทร์557.0069202.00110.501818274.004857598.3378901,081.832938318.333838554.506776872.83
เมืองชลบุรี228.00250.003143.845115.67187381.243010598.75103455.49166435.26269890.75