รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นิคมพัฒนา111311.004764602.501722438.001323405.0070811,460.571582032,917.0777951,754.372331549.201001262,303.57
บ้านค่าย12021031.703952244.602135177.83141977.331362241,827.703305402,359.161352291,818.533649264.331712782,082.86
บ้านฉาง110.007782.50818163.003548.001731353.883662647.381427333.881427231.002854564.88
ปลวกแดง131365.003643920.5030641,026.0016281,042.154356989.251382044,042.9043601,271.2546881,786.15891483,057.40
วังจันทร์110162178.003449166.081620277.0089111.001442372,002.643124772,734.721362241,940.643242450.001682662,390.64
เขาชะเมา79169462.605792363.704976467.701021811,234.721102231,274.603977413,803.321001951,096.851612851,880.172614802,977.02
เมืองระยอง219375306.503666316.886298686.2558106509.562535342,540.646281,1794,359.832264872,160.091472511,576.363737383,736.45
แกลง534973350.055890348.70831341,353.501202011,226.503846865,510.781,1792,0848,789.533536265,116.702343952,974.085871,0218,090.78