รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นิคมพัฒนา5811.003447585.001722438.001120370.0071801,489.801381772,893.8079951,805.602027492.20991222,297.80
บ้านค่าย12021035.703952244.603961296.906751.001282081,756.503325382,384.701452381,859.602838244.801732762,104.40
บ้านฉาง331.006682.00818163.003548.001730353.753762647.751426333.751427231.002853564.75
ปลวกแดง1515101.003340884.5034711,096.0015251,042.004458987.271412094,110.7748661,319.2745881,806.00931543,125.27
วังจันทร์106161185.003342165.501933541.7089111.001412241,737.943074692,741.141362241,940.643242450.001682662,390.64
เขาชะเมา79169462.605792363.705078470.701021811,234.721092211,271.603977413,803.321001951,096.851612851,880.172614802,977.02
เมืองระยอง220376313.003157311.8071127801.254878475.252475302,501.446171,1684,402.742114572,051.811552781,726.133667353,777.94
แกลง532971328.055276328.201031681,560.501021731,087.003876915,556.381,1762,0798,860.133576345,201.302353983,002.585921,0328,203.88