รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นิคมพัฒนา7819.003950706.001722438.001120370.0056611,139.801301612,672.8063731,383.602130564.20841031,947.80
บ้านค่าย183241.002841242.302948394.001220.001171951,682.261933182,379.561202081,834.262737262.001472452,096.26
บ้านฉาง110.006682.001029230.001114.001420221.453257547.451223234.451327231.002550465.45
ปลวกแดง2424169.503441917.7533701,094.001017864.003850983.521392024,028.7738541,193.5243831,748.00811372,941.52
วังจันทร์4167395.506620.002031336.004561.00831421,516.001542512,328.50811431,537.002635376.001071781,913.00
เขาชะเมา70159718.303662202.0084153928.671924226.001422691,673.603516673,748.571693181,970.7776128857.502454462,828.27
เมืองระยอง58110333.003356341.051162381,181.902535257.902164412,269.464488804,383.312295062,251.141282081,458.123577143,709.26
แกลง85132461.554568330.201442351,939.50101383.003867005,252.486701,1488,066.733767005,164.651642482,110.335409487,274.98