รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นิคมพัฒนา91323.003445585.001722438.001120370.0066711,348.801371712,764.8074861,664.602027492.20941132,156.80
บ้านค่าย213744.702942243.603049396.003428.001171931,672.512003252,384.811222071,828.512839268.001502462,096.51
บ้านฉาง232.006682.001332350.001114.001219200.453461648.451325333.451327231.002652564.45
ปลวกแดง2424169.503239877.5033701,094.001017864.0039521,023.771382024,028.7739561,233.7743831,748.00821392,981.77
วังจันทร์79136448.5091062.002031336.004561.00831421,516.001953242,423.50811431,537.002635376.001071781,913.00
เขาชะเมา71158711.803866209.5084153928.671924226.001422691,673.603546703,749.571693181,970.7776128857.502454462,828.27
เมืองระยอง60115333.003154327.451262571,279.592535257.902084242,195.314508854,393.252305072,259.931292091,472.873597163,732.80
แกลง91144459.555175343.201472381,939.502335225.003796815,160.496911,1738,127.743837055,216.161662492,108.835499547,324.99