รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
นิคมพัฒนา91319.003447585.001722438.001120370.0067751,408.801381772,820.8075901,724.602027492.20951172,216.80
บ้านค่าย12822138.703043243.601725164.0091397.001412351,869.773255372,413.071372311,835.773042295.001672732,130.77
บ้านฉาง331.006682.00818163.002444.001831357.753762647.751426333.751427231.002853564.75
ปลวกแดง1616108.003239877.5033701,094.001118874.0045601,089.271372034,042.7747661,319.2742821,738.00891483,057.27
วังจันทร์71107288.00172067.301621287.0089111.001382301,915.922503872,669.221332221,913.922938400.001622602,313.92
เขาชะเมา78166472.605691353.7080145881.6769112844.501112201,250.853947343,803.321011921,083.301592851,893.722604772,977.02
เมืองระยอง204356313.003157311.8071127801.255484521.172415232,444.376011,1474,391.592215032,164.791452311,602.003667343,766.79
แกลง188322339.054973320.201041681,562.501031771,101.503786735,492.538221,4138,815.783616485,298.202243702,858.335851,0188,156.53