รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองใหญ่115.00000.00000.00000.003044381.103145386.101828235.601216145.503044381.10
บ่อไร่3242431.00000.00128.00111994.911913604,766.852354235,300.761462933,632.3557881,237.412033814,869.76
เกาะกูด000.00000.00000.00000.001208.001208.001208.00000.001208.00
เกาะช้าง000.00000.001823136.10000.005922.202332158.302332158.30000.002332158.30
เขาสมิง3857582.001217249.001331682,663.0065801,930.0038163710,054.0462995915,478.0445772711,235.841221583,411.2057988514,647.04
เมืองตราด1671971,804.002371.0041691,010.502228183.304096415,268.336419388,337.132384544,030.582342842,431.554727386,462.13
แหลมงอบ111.501340.00000.006687.0066128692.5674138821.065184566.532150213.0372134779.56