รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองใหญ่115.00000.00000.00000.003044381.103145386.101828235.601216145.503044381.10
บ่อไร่3949512.00112.00128.00111994.912294135,369.352814845,986.261783354,071.8563991,400.412414345,472.26
เกาะกูด000.00000.00000.00000.001208.001208.001208.00000.001208.00
เกาะช้าง000.00000.001823136.10000.00182786.203650222.303549218.30114.003650222.30
เขาสมิง4674782.301521259.001331662,662.2065801,930.0041869110,612.846771,03216,246.3448776811,490.141291693,714.9061693715,205.04
เมืองตราด1772071,931.002371.003967989.502228183.304266595,478.336669648,653.132464644,097.302412902,553.834877546,651.13
แหลมงอบ111.504842.00000.006687.0075138745.5686153876.066094619.532150213.0381144832.56