รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองใหญ่115.001115.00000.001260.002942321.103246401.101828235.601216145.503044381.10
บ่อไร่2028369.003322.00128.0055851,276.502103994,576.852895176,252.352124064,661.8554801,199.502664865,861.35
เกาะกูด000.00000.00000.00000.001208.001208.001208.00000.001208.00
เกาะช้าง000.00131357.00000.00000.002537165.303850222.302537165.30000.002537165.30
เขาสมิง4979749.502434300.001111382,174.2075932,304.0046980011,749.947281,14417,277.6452486112,539.241311703,688.906551,03116,228.14
เมืองตราด1641951,767.802371.003662948.504146447.304246635,481.836679698,716.432695014,517.982322702,359.655017716,877.63
แหลมงอบ3313.502441199.00000.006687.0089141845.631221911,145.1380118721.631529211.0095147932.63