รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองใหญ่115.001115.00000.001260.003042321.103346401.101827230.601317150.503144381.10
บ่อไร่3342478.003322.00128.0055851,276.502103994,576.853025316,361.352124064,661.8554801,199.502664865,861.35
เกาะกูด000.00000.00000.00000.001208.001208.001208.00000.001208.00
เกาะช้าง000.00131357.00000.00000.002537165.303850222.302537165.30000.002537165.30
เขาสมิง5080769.502333294.001111382,174.2075932,304.0047180111,755.947301,14517,297.6452485912,497.241331733,736.906571,03216,234.14
เมืองตราด1882192,202.802371.003662948.504146447.304246635,481.836919939,151.432695014,517.982322702,359.655017716,877.63
แหลมงอบ3313.502441199.00000.006687.0089141845.631221911,145.1380118721.631529211.0095147932.63