รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองเขื่อน4520.002525137.00000.004420.003744493.007078670.001623241.002525272.004148513.00
ท่าตะเกียบ226.50119174675.001818208.001518135.002728273.501812401,298.002728405.503336211.006064616.50
บางคล้า5796.00931011,087.401112.004452.0050551,020.001531682,267.402731574.002829510.0055601,084.00
บางน้ำเปรี้ยว3522.50142.00000.00000.00000.004924.50000.00000.00000.00
บางปะกง000.00000.00000.00000.00221.25221.25000.00221.25221.25
บ้านโพธิ์1112.00000.00000.00000.00314424.21324536.2151816.7126267.50314424.21
พนมสารคาม212348.7580142212.531112421.00121499.001351871,314.092593782,095.37871391,562.097174272.001582131,834.09
ราชสาส์น113.00000.00000.003324.002024349.562428376.565553.561822320.002327373.56
สนามชัย1150.00792,162.002021444.501518180.0044541,095.50871033,932.0054591,152.002534568.0079931,720.00
เมืองฉะเชิงเทรา5101,005.388811.05000.00471.782183126.71381081,144.921468115.16112213.332590128.49
แปลงยาว3381.001416233.5022119.00000.001824847.0037451,280.501419762.0067204.002026966.00