รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองเขื่อน4417.382525137.00000.004420.003744493.007077667.381623241.002525272.004148513.00
ท่าตะเกียบ226.50119174675.00000.001518135.004647481.571822411,298.072829405.573336211.006165616.57
บางคล้า5796.00931011,087.40000.004452.0053581,032.571551702,267.972933574.572829510.0057621,084.57
บางน้ำเปรี้ยว3522.50142.00000.00000.00000.004924.50000.00000.00000.00
บางปะกง000.00000.00000.00000.00331.42331.42110.17221.25331.42
บ้านโพธิ์1112.00000.00000.00000.00314424.21324536.2151816.7126267.50314424.21
พนมสารคาม212348.7580142212.53000.001416159.001421971,662.092573782,082.37851381,449.097175372.001562131,821.09
ราชสาส์น113.00000.00000.003324.002024349.562428376.565553.561822320.002327373.56
สนามชัย1150.00792,162.00000.001924334.0064721,275.71911063,821.715559962.712837647.0083961,609.71
เมืองฉะเชิงเทรา5101,005.388811.05000.00471.782284127.11391091,145.321569115.56112213.332691128.89
แปลงยาว3381.001416233.50000.00000.002129966.8038481,281.301522762.8067204.002129966.80