รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กบินทร์บุรี4396224.2663255173.9188228.002220.001281721,264.992445331,911.16981421,096.994040416.001381821,512.99
นาดี227.00000.001140.00615139.003349499.004267685.002135352.001930326.004065678.00
บ้านสร้าง000.00000.00110.501122.00111.003323.50221.501122.003323.50
ประจันตคาม111.00000.00000.001416.003038166.103243183.103038166.101416.003142182.10
ศรีมหาโพธิ2020359.00000.007749.501111176.0053631,680.25911012,264.7548581,456.752323449.0071811,905.75
ศรีมโหสถ112.00000.006635.503311.003132128.954142177.453536154.455521.004041175.45
เมืองปราจีนบุรี72106323.36102563.4036572,496.50121446.751152121,207.502454144,137.511132233,165.005060585.751632833,750.75