รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กบินทร์บุรี82135431.2663255173.9166179.001115.00951251,081.992475221,881.166090851.994242424.001021321,275.99
นาดี000.00000.0057134.002948.002231349.002947531.00512160.002435371.002947531.00
บ้านสร้าง000.00000.00111.001122.00110.503323.50221.501122.003323.50
ประจันตคาม110.251412.001416.00000.00121.0041129.252617.00000.002617.00
ศรีมหาโพธิ112.00000.00151557.501010166.0044541,681.0070801,906.5046561,455.502323449.0069791,904.50
ศรีมโหสถ112.00000.00000.003311.003435155.453839168.453132140.456626.003738166.45
เมืองปราจีนบุรี72126319.11193696.651532198.555721.00961823,479.202073834,114.51701643,117.004657581.751162213,698.75