รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กบินทร์บุรี44102240.26102294377.9166179.001115.00951251,081.992485281,894.166090851.994242424.001021321,275.99
นาดี113.00000.00411191.002948.002227292.002948534.00412160.002435371.002847531.00
บ้านสร้าง000.00000.00221.501122.00000.003323.50221.501122.003323.50
ประจันตคาม267.85110.251416.00000.002613.0061737.1031029.00000.0031029.00
ศรีมหาโพธิ223.50000.002222531.001010166.0037471,207.5071811,908.0045551,435.502424469.0069791,904.50
ศรีมโหสถ112.00000.00000.003311.003435155.453839168.453132140.456626.003738166.45
เมืองปราจีนบุรี5787229.36102666.4060115530.505721.00931523,284.252253874,131.511082113,247.905063587.851582743,835.75