รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขามทะเลสอ000.00000.00000.00000.001410.001410.001410.00000.001410.00
ขามสะแกแสง000.004413.00000.00000.008184313.508588326.508184313.50000.008184313.50
คง000.00000.00000.00000.003383.003383.003383.00000.003383.00
ครบุรี000.00000.00000.00000.003030222.503030222.503030222.50000.003030222.50
จักราช111.00000.00000.00000.004660106.864761107.864660106.86000.004660106.86
ชุมพวง000.00556.50000.00000.00897.75131414.25897.75000.00897.75
ด่านขุนทด347.00000.00000.00000.00162763.00193170.00162763.00000.00162763.00
บัวลาย000.002233.75000.00000.0067122.5089156.2567122.50000.0067122.50
บ้านเหลื่อม000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ประทาย000.00110.13000.00000.00505216.73515316.86505216.73000.00505216.73
ปักธงชัย000.00000.00113.00000.00263577.48273680.48273680.48000.00273680.48
ปากช่อง1639531.25000.00000.001110.001955772,987.382126173,528.631925702,951.904845.481965782,997.38
พระทองคำ1111136.50000.00000.00000.003948.001420184.503948.00000.003948.00
พิมาย000.00000.00000.00110.13252647.63262747.76252647.63110.13262747.76
ลำทะเมนชัย000.00111.50000.00000.00232.25343.75232.25000.00232.25
วังน้ำเขียว233884.25000.00000.001118.003790594.3861129696.633280553.5061158.883891612.38
สีคิ้ว41198.50000.00114.00111.001423132.632036236.131625137.63000.001625137.63
สูงเนิน222.25000.00000.00000.0091014.75111217.0091014.75000.0091014.75
หนองบุญมาก1212.00115.00000.00000.00131789.001520106.00131789.00000.00131789.00
ห้วยแถลง000.00227.00000.00000.006712.008919.006712.00000.006712.00
เฉลิมพระเกียรติ112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
เทพารักษ์000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
เมืองนครราชสีมา332.25000.00000.00000.00165641.67195943.92155541.42110.25165641.67
เสิงสาง4436.00449.50000.00000.004448196.505256242.004448196.50000.004448196.50
แก้งสนามนาง000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
โชคชัย000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
โนนสูง000.00110.25000.00000.003316.004416.253316.00000.003316.00
โนนไทย000.00000.00000.00000.009191744.509191744.509191744.50000.009191744.50