รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขามทะเลสอ000.00000.00000.00000.001410.001410.001410.00000.001410.00
ขามสะแกแสง000.00000.00000.00000.008185285.508185285.508185285.50000.008185285.50
คง000.00000.00000.00000.003383.003383.003383.00000.003383.00
ครบุรี000.00000.00000.00000.003030222.503030222.503030222.50000.003030222.50
จักราช000.00000.00000.00000.004761107.614761107.61445799.11348.504761107.61
ชุมพวง000.0088110.75000.00000.00787.251516118.00787.25000.00787.25
ด่านขุนทด227.00000.00000.00000.00173067.00193274.00162753.001314.00173067.00
บัวลาย000.00000.00000.00000.0077111.5077111.5077111.50000.0077111.50
บ้านเหลื่อม000.002296.13000.00000.00116.0033102.13116.00000.00116.00
ประทาย000.00000.00000.00000.00414314.75414314.75414314.75000.00414314.75
ปักธงชัย000.00000.00000.00000.00284282.48284282.48284282.48000.00284282.48
ปากช่อง1129203.50000.00000.00000.002015943,506.762126233,710.261985853,498.92397.842015943,506.76
พระทองคำ000.00000.00000.00000.00152275.00152275.00152275.00000.00152275.00
พิมาย000.00000.00000.00000.00191941.38191941.38191941.38000.00191941.38
ลำทะเมนชัย000.001010124.00000.00000.00232.251213126.25232.25000.00232.25
วังน้ำเขียว111154.25000.00000.00000.0038102565.9039113720.153698487.902478.0038102565.90
สีคิ้ว229.00000.00000.00000.001528140.131730149.131528140.13000.001528140.13
สูงเนิน122.50000.00000.00000.00152346.50162549.00152346.50000.00152346.50
หนองบุญมาก1115.00000.00000.00000.00131789.001418104.00131789.00000.00131789.00
ห้วยแถลง000.00000.00000.00000.007717.507717.507717.50000.007717.50
เทพารักษ์000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
เมืองนครราชสีมา000.00000.00000.00000.00185955.67185955.67175554.67141.00185955.67
เสิงสาง000.00000.00000.00000.004751227.504751227.504751227.50000.004751227.50
แก้งสนามนาง000.0071411.77000.00000.005714.75122126.525714.75000.005714.75
โชคชัย000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
โนนสูง000.00000.00000.00000.002213.002213.002213.00000.002213.00
โนนไทย000.00000.00000.00000.009191744.509191744.509191744.50000.009191744.50