รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขามทะเลสอ000.00000.00000.00000.001410.001410.001410.00000.001410.00
ขามสะแกแสง000.00000.00000.00000.008690298.508690298.508690298.50000.008690298.50
คง000.00000.001158.50000.002224.503383.003383.00000.003383.00
ครบุรี000.00000.00000.00000.003030222.503030222.503030222.50000.003030222.50
จักราช000.00000.00000.00000.004660106.864660106.864660106.86000.004660106.86
ชุมพวง000.0088110.75000.00000.00897.751617118.50897.75000.00897.75
ด่านขุนทด000.00000.00000.00000.00173067.00173067.00173067.00000.00173067.00
บัวลาย000.00000.00000.00000.0078151.5078151.5078151.50000.0078151.50
บ้านเหลื่อม000.002296.13000.00000.00116.0033102.13116.00000.00116.00
ประทาย000.00000.00000.00000.00434515.73434515.73434515.73000.00434515.73
ปักธงชัย000.00000.00113.00000.00263577.48273680.48273680.48000.00273680.48
ปากช่อง000.00000.00000.00000.001975903,489.511975903,489.511975903,489.51000.001975903,489.51
พระทองคำ000.00000.00000.00000.003948.003948.003948.00000.003948.00
พิมาย000.00000.00000.00110.13212245.88222346.01212245.88110.13222346.01
ลำทะเมนชัย000.001010124.00000.00000.00232.251213126.25232.25000.00232.25
วังน้ำเขียว000.00000.00000.00000.0037102565.9037102565.9037102565.90000.0037102565.90
สีคิ้ว000.00000.00000.00000.001528140.131528140.131528140.13000.001528140.13
สูงเนิน000.00000.00000.00000.00101116.75101116.75101116.75000.00101116.75
หนองบุญมาก000.00000.00000.00000.00131789.00131789.00131789.00000.00131789.00
ห้วยแถลง000.00000.00000.00000.008919.008919.008919.00000.008919.00
เทพารักษ์000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
เมืองนครราชสีมา000.00000.00000.00000.00175838.67175838.67175838.67000.00175838.67
เสิงสาง000.00000.00000.00000.004751227.504751227.504751227.50000.004751227.50
แก้งสนามนาง000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
โชคชัย000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
โนนสูง000.00000.00000.00000.002213.002213.002213.00000.002213.00
โนนไทย000.00000.00000.00000.009191744.509191744.509191744.50000.009191744.50