รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขามทะเลสอ000.00000.00000.00000.001410.001410.001410.00000.001410.00
ขามสะแกแสง000.00000.00000.00000.008285300.508285300.508285300.50000.008285300.50
คง000.002274.75000.00000.001122.003396.751122.00000.001122.00
ครบุรี000.00000.00000.00000.003030222.503030222.503030222.50000.003030222.50
จักราช334.00000.00000.00000.004558103.884861107.884558103.88000.004558103.88
ชุมพวง444.50000.00000.00000.009119.75131514.259119.75000.009119.75
ด่านขุนทด000.00000.00000.00000.00162662.75162662.75162662.75000.00162662.75
บัวลาย000.00000.00000.00000.0067122.5067122.5067122.50000.0067122.50
บ้านเหลื่อม000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
ประทาย000.00000.00881.38000.00474916.26555717.64545617.14110.50555717.64
ปักธงชัย000.00000.00000.00000.00273680.48273680.48273680.48000.00273680.48
ปากช่อง1214151.35141.58000.001110.001875592,903.472015783,066.401845462,864.9041448.571885602,913.47
พระทองคำ1117.00000.00000.00000.003831.004948.003831.00000.003831.00
พิมาย000.00000.00110.13000.00313349.76323449.89313349.76110.13323449.89
ลำทะเมนชัย111.50000.00000.00000.00232.25343.75232.25000.00232.25
วังน้ำเขียว5950.00000.00000.001115.003582542.134192607.133173538.2551018.883683557.13
สีคิ้ว3575.50000.00000.00111.00131849.131724125.63141950.13000.00141950.13
สูงเนิน222.25000.00000.00000.0091014.75111217.0091014.75000.0091014.75
หนองบุญมาก1212.00115.00000.00000.00131789.001520106.00131789.00000.00131789.00
ห้วยแถลง000.00000.00000.00000.0091117.5091117.5091117.50000.0091117.50
เทพารักษ์000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
เมืองนครราชสีมา000.00000.00000.00000.00155540.67155540.67155540.67000.00155540.67
เสิงสาง4436.00449.50000.00000.004448196.505256242.004448196.50000.004448196.50
แก้งสนามนาง000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
โชคชัย000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
โนนสูง000.00000.00000.00000.003316.003316.003316.00000.003316.00
โนนไทย2828218.006262446.50000.00000.001180.009191744.501180.00000.001180.00