รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาบเชิง000.00000.00000.0012309.253410143.754613153.00349843.00123310.004613153.00
จอมพระ000.00000.00000.00000.00173914.98173914.98163814.73110.25173914.98
ชุมพลบุรี000.00000.00000.0091039.50111380.002023119.50111380.0091039.502023119.50
ท่าตูม000.00000.00000.00000.0041016.5041016.5041016.50000.0041016.50
บัวเชด000.00000.00000.00000.006672.006672.006672.00000.006672.00
ปราสาท000.00000.00000.00000.00405968.00405968.00405968.00000.00405968.00
พนมดงรัก000.00000.00000.00000.00101125.75101125.75101125.75000.00101125.75
รัตนบุรี000.00000.00000.00000.004143.504143.504143.50000.004143.50
ลำดวน000.00000.00000.00000.00212329.95212329.95202128.70121.25212329.95
ศรีณรงค์000.00000.00000.0010409.78663.50164613.28663.5010409.78164613.28
ศีขรภูมิ000.00000.00000.00000.0014828075.1814828075.1814226070.186205.0014828075.18
สนม000.00000.00000.00000.0051910.0051910.0051910.00000.0051910.00
สังขะ000.00000.00000.00000.00112012.75112012.75112012.75000.00112012.75
สำโรงทาบ000.00000.00000.00000.00195313.25195313.25195313.25000.00195313.25
เขวาสินรินทร์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เมืองสุรินทร์6248.40261.70114.00000.00166395136.58175426150.68141343118.83265321.75167396140.58