รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันทรลักษ์000.00141643.77000.00115.002233071,415.852383241,464.62103140732.32121168688.532243081,420.85
กันทรารมย์000.00000.00000.00223.003440108.703642111.70263287.20101024.503642111.70
ขุขันธ์000.00000.00000.00000.00303664.86303664.86232730.867934.00303664.86
ขุนหาญ000.00000.00000.00000.001411621,187.451411621,187.451151241,039.952638147.501411621,187.45
บึงบูรพ์000.00000.00000.00000.00130.12130.12130.12000.00130.12
ปรางค์กู่000.00000.00188.00000.0032516.90335914.90335914.90000.00335914.90
พยุห์000.00000.00000.00000.00404076.25404076.25111.75393974.50404076.25
ภูสิงห์000.00000.001120.00000.001150.002270.001120.001150.002270.00
ยางชุมน้อย000.00000.00000.002311.504154531,171.654174561,183.15309345866.35108111316.804174561,183.15
ราษีไศล000.00000.00000.00111.50328365885.20329366886.70172193510.45157173376.25329366886.70
วังหิน000.00000.00000.00556.25146154245.50151159251.758793148.006466103.75151159251.75
ศรีรัตนะ000.00000.00000.00134.253317.254621.503317.25134.254621.50
ห้วยทับทัน000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
อุทุมพรพิสัย000.00000.00000.00181828.50747478.759292107.25464654.75464652.509292107.25
เมืองจันทร์000.00000.00000.00000.00141430.00141430.00000.00141430.00141430.00
เมืองศรีสะเกษ000.00192.25000.00115.00124128179.83126138187.08242732.02101102152.81125129184.83
โพธิ์ศรีสุวรรณ000.00000.00000.00000.00160.66160.66160.66000.00160.66