รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันทรลักษ์000.00110.501619110.00000.002243081,420.852413281,531.35109146764.82131181766.032403271,530.85
กันทรารมย์000.00000.00000.00000.003642111.703642111.70283490.208821.503642111.70
ขุขันธ์110.05171918.25000.00000.00303664.86485683.16232730.867934.00303664.86
ขุนหาญ226.00161665.509998.00000.001401611,183.451671881,352.951171261,065.953244215.501491701,281.45
บึงบูรพ์000.00130.12000.00000.00000.00130.12000.00000.00000.00
ปรางค์กู่000.00111.00000.00000.00335914.90346015.90335914.90000.00335914.90
พยุห์000.00000.00000.00000.00404076.25404076.25111.75393974.50404076.25
ภูสิงห์000.00000.00000.00000.002270.002270.001120.001150.002270.00
ยางชุมน้อย113.0091018.50113.006264235.704144551,181.154875311,441.35310349884.35167171535.504775201,419.85
ราษีไศล111.00337.25113.008689268.25328365885.204194591,164.70174195520.45241260636.004154551,156.45
วังหิน221.50111112.25000.00101012.75146154245.50169177272.00100106168.00565890.25156164258.25
ศรีรัตนะ000.00000.00000.00000.004621.504621.504621.50000.004621.50
ห้วยทับทัน000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
อุทุมพรพิสัย000.00442.75223.00272740.009292107.25125125153.00464654.75757595.50121121150.25
เมืองจันทร์000.00000.00000.00000.00141430.00141430.00000.00141430.00141430.00
เมืองศรีสะเกษ000.00222.25000.00446.00125129184.83131135193.08242732.02105106158.81129133190.83
โพธิ์ศรีสุวรรณ000.00000.00000.00000.00160.66160.66160.66000.00160.66