รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จตุรพักตรพิมาน000.00000.00000.002218.00253525.01273743.01253525.012218.00273743.01
จังหาร000.00000.00000.00000.00354542.98354542.98344442.73110.25354542.98
ทุ่งเขาหลวง000.00000.00000.00000.00469.38469.38359.25110.13469.38
ธวัชบุรี000.00000.00000.00000.00108194248.81108194248.8196181246.6812132.13108194248.81
ปทุมรัตต์000.00000.00000.00442.26122114.91162517.17132215.04332.13162517.17
พนมไพร000.00000.00000.00000.00485.13485.13352.88132.25485.13
ศรีสมเด็จ000.00333.00000.00000.00173911.88204214.88153711.50220.38173911.88
สุวรรณภูมิ000.00000.00000.00000.00142163.03142163.03142163.03000.00142163.03
หนองพอก1114.00000.00000.00000.00234290.382443104.38234290.38000.00234290.38
อาจสามารถ000.00000.00000.00110.253856130.433957130.683856130.43110.253957130.68
เกษตรวิสัย000.00000.00000.00441.0010925550.9011325951.9011325951.90000.0011325951.90
เชียงขวัญ000.00000.00000.00112.00231.00343.00231.00112.00343.00
เมยวดี000.00000.00000.00000.00233.50233.50233.50000.00233.50
เมืองร้อยเอ็ด000.00333.00000.00000.0055113111.3558116114.353789102.5918248.7655113111.35
เมืองสรวง000.00000.00000.001120.00293740.38303860.38293740.381120.00303860.38
เสลภูมิ000.00000.00000.00000.0058147163.5458147163.5458147163.54000.0058147163.54
โพธิ์ชัย000.00000.00000.00222.00579982.275910184.27579982.27222.005910184.27
โพนทราย000.00000.00000.00000.00220.50220.50000.00220.50220.50
โพนทอง000.00000.00000.00000.00143827.53143827.53143827.53000.00143827.53