รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จตุรพักตรพิมาน000.00000.00995.75000.00162619.26253525.01253525.01000.00253525.01
จังหาร000.00000.00000.00000.00344442.73344442.73344442.73000.00344442.73
ทุ่งเขาหลวง000.00000.00112.50000.00246.75359.25359.25000.00359.25
ธวัชบุรี000.00000.00335.38000.0096178241.3099181246.6898180246.43110.2599181246.68
ปทุมรัตต์000.00131314.50111.00000.00204021.20345436.70214122.20000.00214122.20
พนมไพร130.75140.88000.00000.00483.636155.26483.63000.00483.63
ศรีสมเด็จ000.00333.00000.00000.00153711.50184014.50153711.50000.00153711.50
สุวรรณภูมิ000.00000.00000.00000.00142163.03142163.03142163.03000.00142163.03
หนองพอก000.00000.00335.25000.00213985.13244290.38244290.38000.00244290.38
อาจสามารถ000.00000.004148.03000.003542122.403956130.433956130.43000.003956130.43
เกษตรวิสัย000.00881.41557514.49367810.187210325.6717126451.7516325650.34000.0016325650.34
เชียงขวัญ000.00000.00000.00000.00120.75120.75120.75000.00120.75
เมยวดี000.00000.00112.00000.00121.50233.50233.50000.00233.50
เมืองร้อยเอ็ด000.00333.00000.00110.253688102.344092105.593789102.59000.003789102.59
เมืองสรวง000.00000.00101214.75000.00212525.63313740.38313740.38000.00313740.38
เสลภูมิ000.00000.00132427.39000.0048123136.1561147163.5461147163.54000.0061147163.54
โพธิ์ชัย000.0014249.81110.13000.007918496.9394209106.878018597.06000.008018597.06
โพนทอง000.00246.506186.64000.00132122.89214336.03183829.28110.25193929.53