รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กมลาไสย000.00000.00384341.50000.0099136101.25137179142.75101134106.75364536.00137179142.75
กุฉินารายณ์000.00000.00162038.00000.00221230528.00237250566.003842111.00199208455.00237250566.00
คำม่วง000.00226.005545.50000.00161165705.50168172757.00126130589.504040161.50166170751.00
ฆ้องชัย000.00151.25000.00000.003914.5041415.753914.50000.003914.50
ดอนจาน000.0071227.755523.00000.00141463.252631114.00131360.256626.00191986.25
ท่าคันโท000.00000.00000.00000.001717118.251717118.251111101.006617.251717118.25
นาคู000.00000.00172318.00141414.00149153157.75180190189.75120130124.75606065.00180190189.75
นามน000.00120.50000.00000.00151526.00161726.501110.00141416.00151526.00
ยางตลาด000.00130.75122.00110.258388221.258694224.253133160.75545862.758591223.50
ร่องคำ000.005144.25434647.0012123.00138177156.00198249210.25151191167.00424439.00193235206.00
สมเด็จ000.00000.00626272.00000.005052142.50112114214.508586170.00272844.50112114214.50
สหัสขันธ์000.00112.00000.00000.0087110186.5088111188.502218.0085108168.5087110186.50
สามชัย000.002020145.202626290.001113.002626114.757373562.953434347.00191970.755353417.75
หนองกุงศรี000.00000.003232233.006673.001421431,283.001801811,589.001351361,354.754545234.251801811,589.00
ห้วยผึ้ง000.00355051.5024243,649.009934.006368215.651311513,950.1562643,744.003437154.65961013,898.65
ห้วยเม็ก000.00000.00000.00000.007777162.507777162.50141480.50636382.007777162.50
เขาวง000.00555.00303037.259696133.50282831.00159159206.75494956.25105105145.50154154201.75
เมืองกาฬสินธุ์000.0091042.25161657.75000.00174202499.75199228599.754859183.00142159374.50190218557.50