รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กมลาไสย000.00000.00000.00000.00115179142.75115179142.757112196.75445846.00115179142.75
กุฉินารายณ์000.00151518.00000.00000.00236250566.75251265584.752832103.50208218463.25236250566.75
คำม่วง000.00226.00114.00222292.00143147654.00168172756.009397456.507373293.50166170750.00
ฆ้องชัย000.00110.25000.00000.00178233.79188334.04178233.79000.00178233.79
ดอนจาน000.00000.00000.00000.006166136.256166136.255560110.256626.006166136.25
ท่าคันโท000.00000.00000.00000.001718118.751718118.751112101.506617.251718118.75
นาคู000.00353548.25000.00000.00183193193.00218228241.25129139134.50545458.50183193193.00
นามน000.00000.00000.00000.00448839.76448839.76307423.76141416.00448839.76
ยางตลาด7724.00112.00000.00000.008696225.0094104251.003035157.00566168.008696225.00
ร่องคำ000.004133.25000.0012123.00156225205.00172250211.25120184165.50485342.50168237208.00
สมเด็จ000.00000.00000.00000.00130159264.25130159264.25103131219.75272844.50130159264.25
สหัสขันธ์000.00112.00000.00000.0098125188.1699126190.16121615.6686109172.5098125188.16
สามชัย000.00000.00000.00000.006868530.956868530.954949460.20191970.756868530.95
หนองกุงศรี000.00000.00000.006673.002182351,898.882242411,971.881771941,714.634747257.252242411,971.88
ห้วยผึ้ง000.00314611.501110.00000.00981033,900.651301503,922.1565673,765.003437145.65991043,910.65
ห้วยเม็ก000.00000.00000.00000.008594166.758594166.75223184.75636382.008594166.75
เขาวง000.00101016.00000.00000.00158159206.75168169222.75131132176.50272730.25158159206.75
เมืองกาฬสินธุ์000.00230.75000.001115.00237276892.25240280908.0099120569.75139157337.50238277907.25