รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดบาก000.00000.00000.00000.00559.00559.00559.00000.00559.00
กุสุมาลย์110.50000.00000.00000.00151151210.80152152211.308686107.806565103.00151151210.80
คำตากล้า000.00000.00000.00110.5041014.0051114.5041014.00110.5051114.50
บ้านม่วง111.50110.50000.00000.00111111.00131313.00999.00222.00111111.00
พรรณานิคม102522.7571030.25121222.002216.00103125184.50134174275.50446481.257375141.25117139222.50
พังโคน2243.003314.002222115.00000.007677298.00103104470.003637183.006262230.009899413.00
ภูพาน000.00303094.00226.00131391.004144319.258689510.252022175.003637241.255659416.25
วานรนิวาส3318.8081051.001111124.00112.006971284.819296480.614849298.813334112.008183410.81
วาริชภูมิ000.00000.00000.00000.004950228.154950228.15313266.151818162.004950228.15
สว่างแดนดิน464.05222.506631.00114.00234236596.01247251637.56204206543.01373788.00241243631.01
ส่องดาว000.00000.00000.00000.009928.009928.006623.50334.509928.00
อากาศอำนวย110.25000.001112.00000.00242683.50262895.75131552.50121243.00252795.50
เจริญศิลป์000.00110.50000.00000.00141521.50151622.00226.00121315.50141521.50
เต่างอย171731.007712.75272751.75446.00465509986.005205641,087.50244285548.50252255495.254965401,043.75
เมืองสกลนคร6810.507812.755510.00000.00316316979.913343371,013.16147147416.91174174573.00321321989.91
โคกศรีสุพรรณ465.75667.008822.00000.00363685.005456119.75101029.50343477.504444107.00
โพนนาแก้ว1410.00000.00222.00000.007070318.507376330.50262655.504646265.007272320.50