รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดบาก000.00000.00337.00000.00111.00448.00448.00000.00448.00
กุสุมาลย์110.50000.00000.00000.00146146193.55147147194.05717185.557575108.00146146193.55
คำตากล้า000.00000.00000.00110.5041014.0051114.5041014.00110.5051114.50
บ้านม่วง2319.50110.50000.00000.00111111.00141531.00111.00101010.00111111.00
พรรณานิคม2034146.25666.00151533.002216.00117139238.00160196439.25363691.5098120195.50134156287.00
พังโคน2929352.003313.004343181.00000.006062232.00135137778.003838154.006567259.00103105413.00
ภูพาน125.00000.001313173.00000.0095101615.00109116793.007780625.753134162.25108114788.00
วานรนิวาส91094.80224.001414140.75226.007075299.2097103544.753438268.835253177.128691445.95
วาริชภูมิ000.00000.00191941.65000.003132189.505051231.15222354.152828177.005051231.15
สว่างแดนดิน6105.80222.506631.00224.25214214567.51230234611.067575175.01147147427.75222222602.76
ส่องดาว11522.25000.00000.00121.256625.0082348.501112.006714.257826.25
อากาศอำนวย228.00000.001112.00000.006567202.256870222.255456171.25121243.006668214.25
เจริญศิลป์32012.75110.50000.00110.25131421.00183634.50000.00141521.25141521.25
เต่างอย333666.007712.75282856.757714.004885631,085.005636411,234.50179242472.50344356683.255235981,155.75
เมืองสกลนคร71316.258912.885510.00336.00318320979.163413501,024.295758184.56269270810.60326328995.16
โคกศรีสุพรรณ352.75112.008822.00000.004747106.005961132.758815.504747112.505555128.00
โพนนาแก้ว2912.00000.00222.00000.007373334.507784348.508828.006767308.507575336.50