รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กุดบาก000.00000.00000.00000.00559.00559.00559.00000.00559.00
กุสุมาลย์110.50000.00000.00000.00151151210.80152152211.308686107.806565103.00151151210.80
คำตากล้า000.00000.00000.00110.5041014.0051114.5041014.00110.5051114.50
บ้านม่วง111.50110.50000.00000.00111111.00131313.00999.00222.00111111.00
พรรณานิคม4460205.25666.00121222.002216.00105127195.00169207444.25466691.757375141.25119141233.00
พังโคน2243.00228.002222115.002218.007476286.00102104470.003638189.006262230.0098100419.00
ภูพาน2626307.00000.00000.00000.007385489.2599111796.254253327.503132161.757385489.25
วานรนิวาส3318.80224.00101069.00112.007478374.819094468.615255333.813334112.008589445.81
วาริชภูมิ000.00000.00000.00000.005051231.155051231.15323369.151818162.005051231.15
สว่างแดนดิน222438.55222.506631.00114.00235237599.01266270675.06205207546.01373788.00242244634.01
ส่องดาว000.00000.00000.00000.009928.009928.006623.50334.509928.00
อากาศอำนวย110.25000.001112.00000.00242683.50262895.75131552.50121243.00252795.50
เจริญศิลป์000.00110.50000.00000.00141521.50151622.00226.00121315.50141521.50
เต่างอย313259.007712.75272751.75446.00465509986.005345791,115.50244285548.50252255495.254965401,043.75
เมืองสกลนคร6810.507812.755510.00000.00316316979.913343371,013.16146146414.91175175575.00321321989.91
โคกศรีสุพรรณ5710.75112.008822.00000.00414190.005557124.75151534.50343477.504949112.00
โพนนาแก้ว3616.00000.00222.00000.007070318.507578336.50262655.504646265.007272320.50