รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00000.00000.00000.00343458.00343458.00343458.00000.00343458.00
ดงหลวง000.00000.00000.00000.0091022.7591022.7591022.75000.0091022.75
ดอนตาล000.00000.00000.00000.007070119.257070119.257070119.25000.007070119.25
นิคมคำสร้อย000.00221.50112.007755.00228.00121266.50101065.00000.00101065.00
หนองสูง000.00000.00000.007793.00110.258893.258893.25000.008893.25
หว้านใหญ่000.00000.00000.00000.00151617.00151617.00151617.00000.00151617.00
เมืองมุกดาหาร000.00992.76000.00113.00575763.00676768.76575763.00113.00585866.00