รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00000.00000.00000.006768104.256768104.256465101.25333.006768104.25
ดงหลวง000.00000.00000.00000.008921.758921.757820.25111.508921.75
ดอนตาล112.00000.00115.00000.00535395.755555102.75161642.50383858.255454100.75
นิคมคำสร้อย000.00000.00000.00000.00192083.88192083.88192083.88000.00192083.88
หนองสูง000.00113.00000.00000.001314102.251415105.251314102.25000.001314102.25
หว้านใหญ่000.00000.00000.00000.00192120.00192120.00181918.00122.00192120.00
เมืองมุกดาหาร000.00120.50000.00000.00596087.75606288.25303152.75292935.00596087.75