รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00000.00000.00000.00424264.00424264.00424264.00000.00424264.00
ดงหลวง000.00000.00000.00000.0091022.7591022.7591022.75000.0091022.75
ดอนตาล000.00000.00000.00000.006969114.506969114.506969114.50000.006969114.50
นิคมคำสร้อย000.00000.00000.00000.00101065.00101065.00101065.00000.00101065.00
หนองสูง000.00000.00000.00000.001212100.251212100.258893.25447.001212100.25
หว้านใหญ่000.00000.00000.00000.00161819.00161819.00161819.00000.00161819.00
เมืองมุกดาหาร000.00000.00000.00000.00616187.00616187.00585866.003321.00616187.00