รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คำชะอี000.00444.00444.00000.00393961.00474769.00353557.00888.00434365.00
ดงหลวง000.00111.00999.00000.00181828.50282838.50161626.50111111.00272737.50
ดอนตาล000.00000.00212133.00000.00252546.50464679.50323256.50141423.00464679.50
นิคมคำสร้อย000.00000.00000.00000.009960.009960.009960.00000.009960.00
หนองสูง000.00000.00000.00000.001111100.001111100.007793.00447.001111100.00
หว้านใหญ่000.00000.00000.00000.00161819.00161819.00161819.00000.00161819.00
เมืองมุกดาหาร000.00101010.00444.00000.00252550.00393964.00242429.005525.00292954.00