รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง225.257879242.75000.00000.009421,3153,434.831,0221,3963,682.838021,1072,493.63140208941.209421,3153,434.83
บ้านธิ000.003416.20225.258851.004705813,453.854835953,526.304375443,260.354347249.754805913,510.10
บ้านโฮ่ง224.503136111.751651871,272.85101058.001,2401,5599,490.451,4481,79410,937.559361,1236,837.354796333,983.951,4151,75610,821.30
ป่าซาง000.002243.006673298.004419.431,5681,8568,114.931,6401,9358,475.361,4411,6877,215.911972461,216.451,6381,9338,432.36
ลี้6750.702933253.7551533,213.531411741,145.401,2761,74811,333.601,5032,01515,996.981,0611,43612,184.184075393,508.351,4681,97515,692.53
เมืองลำพูน3320.50131351.10131364.009925.001,3111,5669,026.301,3491,6049,186.908901,0457,009.694435432,105.611,3331,5889,115.30
เวียงหนองล่อง5510.604411.00182398.503283722,012.551,0501,3246,012.231,4051,7288,144.888101,0274,767.775866923,355.511,3961,7198,123.28
แม่ทา000.00115.00202098.05118128660.451,5301,8449,775.931,6691,99310,539.431,5701,8839,923.2898109611.151,6681,99210,534.43