รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง141433.25159183718.00000.00225.008941,0452,538.641,0691,2443,294.897669162,152.51130131391.138961,0472,543.64
บ้านธิ4619.05000.00113.752631137.753414222,260.343724602,420.891752271,177.381932271,224.463684542,401.84
บ้านโฮ่ง5534.7581366.75000.004421.251,6792,29010,615.021,6962,31210,737.771,3531,9038,781.273303911,855.001,6832,29410,636.27
ป่าซาง115.5081248.248950.751110.001,8192,25411,515.671,8372,27711,630.161,1351,4258,455.126938393,121.301,8282,26411,576.42
ลี้4422.504104783,076.18118.003748347.751,1351,51412,923.601,5872,04516,378.039521,29311,555.222212701,724.131,1731,56313,279.35
เมืองลำพูน2217.006596165.91237.254414.051,7492,2858,377.921,8222,3908,582.131,4391,9147,063.783163781,335.441,7552,2928,399.22
เวียงหนองล่อง667.9581156417.65226.003548168.701,4192,2066,826.071,5432,4187,426.371,3202,0796,412.49136177588.281,4562,2567,000.77
แม่ทา000.0081453.00000.003093511,643.091,1641,4677,516.121,4811,8329,212.218341,0635,384.426397553,774.791,4731,8189,159.21