รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งหัวช้าง225.253341.75223.50000.007349643,034.787419713,085.285597171,872.081772491,166.207369663,038.28
บ้านธิ000.004521.202563161,838.35101062.002172571,639.914875883,561.464415383,293.014245247.254835833,540.26
บ้านโฮ่ง3949253.5060741,179.752853381,982.75101062.001,1571,4648,907.801,5511,93512,385.808891,0886,072.355637244,880.201,4521,81210,952.55
ป่าซาง000.0033112.004194882,181.75131340.681,2431,4576,405.181,6781,9618,739.611,4931,7357,508.131822231,119.481,6751,9588,627.61
ลี้6750.702629239.502933583,035.351982331,705.151,0281,47211,699.081,5512,09916,729.789851,39711,598.485346664,841.101,5192,06316,439.58
เมืองลำพูน3320.50242481.353163471,466.183233117.779831,2217,374.381,3581,6289,060.188159856,566.335166162,392.001,3311,6018,958.33
เวียงหนองล่อง6613.109933.752763471,464.153003371,820.308099964,614.741,4001,6957,946.047739594,386.236127213,512.961,3851,6807,899.19
แม่ทา115.00115.00202098.05151776.001,6361,96910,369.631,6732,00810,553.681,5321,8539,654.73139153888.951,6712,00610,543.68