รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
งาว000.00000.00000.00000.003634551,173.523634551,173.52335420975.652835197.873634551,173.52
วังเหนือ000.00000.00000.00115.009231,2706,025.509241,2716,030.505086092,511.504166623,519.009241,2716,030.50
สบปราบ000.00000.00000.00000.004718832.464718832.464718832.46000.004718832.46
ห้างฉัตร000.00000.00000.00000.00172403434.75172403434.75150365417.15223817.60172403434.75
เกาะคา000.00000.00000.00000.002492991,410.102492991,410.102042441,175.854555234.252492991,410.10
เถิน000.00000.00000.00000.00166177247.54166177247.54155166234.54111113.00166177247.54
เมืองปาน000.00000.00000.00000.001,2981,6567,712.461,2981,6567,712.461,0711,4155,823.462272411,889.001,2981,6567,712.46
เมืองลำปาง000.00000.00000.00111.007881,2446,463.017891,2456,464.017171,1356,138.2272110325.797891,2456,464.01
เสริมงาม000.00000.00117.00000.00114133149.01115134156.01114133155.01111.00115134156.01
แจ้ห่ม000.00000.00000.00000.001,0551,5083,231.781,0551,5083,231.789621,3492,682.7893159549.001,0551,5083,231.78
แม่ทะ000.00000.00000.00000.00255316779.86255316779.86206262580.614954199.25255316779.86
แม่พริก000.00000.00000.00000.00222222638.00222222638.00221221634.00114.00222222638.00
แม่เมาะ000.00000.00000.00000.00116498267.95116498267.95116498267.95000.00116498267.95