รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จุน000.00000.00000.00000.001631801,269.051631801,269.0593104801.057076468.001631801,269.05
ดอกคำใต้000.00000.00000.005779.752913012,021.192963082,100.942232321,538.697376562.252963082,100.94
ปง000.001819182.00000.00000.005148883,050.415329073,232.414848572,708.413031342.005148883,050.41
ภูกามยาว000.00000.00000.00000.004548298.304548298.304548298.30000.004548298.30
ภูซาง000.006615.65000.00118.00145149610.35152156634.00104108416.354242202.00146150618.35
เชียงคำ000.00119.00000.00227.209801,0645,643.609831,0675,659.807718474,334.852112191,315.959821,0665,650.80
เชียงม่วน000.00000.00000.007735.252022171,023.252092241,058.50156170717.055354341.452092241,058.50
เมืองพะเยา000.00121248.40000.00000.004066232,762.944186352,811.343986132,738.1181024.834066232,762.94
แม่ใจ000.00404156,297.105522.506629.004524802,617.4550353258,966.054074352,329.205656339.754634912,668.95