รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จุน000.00115.50000.002224.001501621,153.301531651,182.8095104788.305760389.001521641,177.30
ดอกคำใต้000.00110.25000.007997.752913102,034.442993202,132.442272451,603.697174528.502983192,132.19
ปง000.001819182.003637500.00000.004778722,586.015319283,268.014988932,847.011516239.005139093,086.01
ภูกามยาว000.00000.00000.002323170.752327107.054650277.804650277.80000.004650277.80
ภูซาง000.00337.55000.00115.00122126493.05126130505.60101105417.05222281.00123127498.05
เชียงคำ000.00119.00100100547.25191985.208228824,622.959421,0025,264.407397924,110.402022091,145.009411,0015,255.40
เชียงม่วน000.00000.00000.007735.252022171,027.252092241,062.50157171726.055253336.452092241,062.50
เมืองพะเยา000.00121248.403326.007737.104146442,792.044366662,903.543144802,086.93110174768.214246542,855.14
แม่ใจ000.00414256,302.102626134.00161686.004464842,521.4052956859,043.503553881,957.30133138784.104885262,741.40