รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง3833.25813313.001414178.00000.00921161,744.501171512,268.75971211,806.5099116.001061301,922.50
ดำเนินสะดวก1415192.503741475.751517264.003386.002152233,307.752842994,326.002102203,128.752323529.002332433,657.75
บางแพ000.002216.001013104.752224.004553525.005970669.754960541.7588112.005768653.75
บ้านคา1011127.25227.00000.00000.001441821,477.501561951,611.751271651,360.501717117.001441821,477.50
บ้านโป่ง112.00111.006621.00000.0088110425.7596118449.7592113444.50232.2594116446.75
ปากท่อ125.00111.00000.00000.004355449.004558455.004355449.00000.004355449.00
วัดเพลง5570.003942351.253345.00000.004049531.258799997.504352576.25000.004352576.25
สวนผึ้ง000.00111.00000.00000.001739219.551840220.551739219.55000.001739219.55
เมืองราชบุรี67163.25910122.50222761.25115.001331561,284.221712011,636.221511791,275.475575.001561841,350.47
โพธาราม61019.75223.002215.00116.006493320.5075108364.256695334.50117.006796341.50