รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง69333.00112.00000.00114.007293739.50801041,078.506788716.506627.007394743.50
ดำเนินสะดวก79107.504446.001313152.004545625.002792884,013.503483594,944.002022093,059.501351371,731.003373464,790.50
บางแพ3434.004456.006684.00115.006174897.7575891,076.755467744.751414242.006881986.75
บ้านคา000.00000.00000.00000.002072551,803.502072551,803.50111140938.5096115865.002072551,803.50
บ้านโป่ง000.00110.25000.00333.00101119306.25105123309.5092108292.75121416.50104122309.25
ปากท่อ2211.25000.00000.00000.004657484.754859496.004251430.504654.254657484.75
วัดเพลง2331.25000.00000.00000.006170765.256373796.504251570.251919195.006170765.25
สวนผึ้ง4850.30000.00000.00000.002136225.752544276.051631155.755570.002136225.75
เมืองราชบุรี4531.30252.002213.0022428.00133151944.701431651,419.001311491,124.7066261.001371551,385.70
โพธาราม220.753522.00000.00000.007798374.7582105397.506988341.2581033.507798374.75