รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จอมบึง3633.50112.001313171.00000.001001351,765.251171551,971.751041391,825.2599111.001131481,936.25
ดำเนินสะดวก5553.004471.001315263.001212106.003033204,603.253373565,096.252963154,337.253232635.003283474,972.25
บางแพ000.00000.008954.757764.004755563.006271681.754857521.751414160.006271681.75
บ้านคา4533.25111.00000.00000.001501891,572.501551951,606.751321711,443.501818129.001501891,572.50
บ้านโป่ง000.00118.757816.50110.5088108433.0097118458.7591111442.75567.2596117450.00
ปากท่อ000.00000.00227.001170.004154377.004457454.004356451.00113.004457454.00
วัดเพลง3357.00229.004462.00000.007587851.508496979.507991913.50000.007991913.50
สวนผึ้ง1610.75228.002330.00000.001636189.552147238.301839219.55000.001839219.55
เมืองราชบุรี45142.5051117.803338124.752255.501321561,336.471762121,677.021581871,337.7299179.001671961,516.72
โพธาราม5614.753546.508926.507735.005990292.5082117415.256395293.00111161.0074106354.00