รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ด่านมะขามเตี้ย57186.38000.00000.00000.003688328.934195515.312977246.5071182.433688328.93
ทองผาภูมิ2282.00000.00000.00000.002441355.252643437.252135347.25368.002441355.25
ท่ามะกา111531.25000.00000.00000.00107122562.63118137593.88102117555.63557.00107122562.63
ท่าม่วง214665.31000.00000.00000.00170230752.35191276817.66159215721.85111530.50170230752.35
บ่อพลอย1828257.55000.00000.00000.0056138576.3374166833.8848130566.088810.2556138576.33
พนมทวน4816.10000.00000.00000.005357166.255765182.354549155.508810.755357166.25
ศรีสวัสดิ์1110.00000.00000.00000.0071851.5081961.5071851.50000.0071851.50
สังขละบุรี112.00000.00000.00000.0011038.6321140.6311038.63000.0011038.63
หนองปรือ81447.75000.00000.00000.006979555.877793603.625565479.87141476.006979555.87
ห้วยกระเจา110.25000.00000.00000.004545248.504646248.753434217.00111131.504545248.50
เมืองกาญจนบุรี91741.50000.00000.00000.0055136951.9064153993.4045120880.15101671.7555136951.90
เลาขวัญ282864.00000.00000.00000.007576638.63103104702.636263177.631313461.007576638.63
ไทรโยค124.00000.00000.00000.002947489.503049493.502642435.003554.502947489.50