รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงแสน131660.20191948.23162258.50000.00193278861.912413351,028.84189279867.41202153.00209300920.41
ดอนตูม277231.6514217.05559.50332.7571157297.76120258348.7175161306.51443.5079165310.01
นครชัยศรี1415132.205570.25156.502104.2557119694.1579154907.3557130698.30346.6060134704.90
บางเลน3640195.003319.2581044.75115.001332041,543.211812581,807.211352041,555.4671137.501422151,592.96
พุทธมณฑล000.001115.00000.002210.001316221.501619246.501316221.502210.001518231.50
สามพราน7744.86456.63000.00000.00106164832.51117176884.0097151744.2691388.25106164832.51
เมืองนครปฐม101720.09447.0081723.25225.50170263568.60194303624.44168265549.65121747.70180282597.35