รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงแสน132629.86192060.28152158.69101014.25191287846.252483641,009.33205306893.19111226.00216318919.19
ดอนตูม4537.25254624.60353.25000.0081192318.27113248383.3784197321.52000.0084197321.52
นครชัยศรี1130.004489.25689.25352.1065132730.4079150861.0072142740.15231.6074145741.75
บางเลน111849.752323119.751927221.807119.501352121,445.661952911,846.461542381,633.9671243.001612501,676.96
พุทธมณฑล111.501115.00225.003311.001213215.501920248.001617230.50111.001718231.50
สามพราน3319.004424.756926.755630.001331841,026.451512061,126.951401951,040.204443.001441991,083.20
เมืองนครปฐม7836.0071116.755617.50112875.50165252529.86195305675.61168273566.86131356.00181286622.86