รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงแสน131560.003636108.25226.00000.00175244756.98226297931.23164233729.48131333.50177246762.98
ดอนตูม142332.49396642.58000.00000.004359237.0396148312.104258236.53110.504359237.03
นครชัยศรี4487.758873.61000.001110.0056108652.1369121823.4953104644.634517.5057109662.13
บางเลน4613.0066125.25263.253312.751071671,347.961221881,502.211071711,349.215514.751121761,363.96
พุทธมณฑล5556.002217.00000.00000.001518231.502225304.501518231.50000.001518231.50
สามพราน2628185.7361037.50000.003533.0078130623.80113173880.0373124571.5581185.2581135656.80
เมืองนครปฐม61618.00568.93222.25898.75162261560.54183294598.47163262562.549109.00172272571.54