รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงแสน141750.25181958.28131455.75000.00186277828.93231327993.21195286878.18456.50199291884.68
ดอนตูม92418.07152912.135515.00000.0077186301.67106244346.8782191316.67000.0082191316.67
นครชัยศรี3389.00220.75112.00110.2567141738.7574148830.7569143741.00000.0069143741.00
บางเลน52126.252121103.7581152.25000.001412191,607.961752721,790.211462231,622.963737.251492301,660.21
พุทธมณฑล000.001115.00000.00000.001518231.501619246.501518231.50000.001518231.50
สามพราน4042306.70111.50112.00000.00106160795.751482041,105.95106160790.75117.00107161797.75
เมืองนครปฐม101534.60115.0052638.00112.00166251547.24183294626.84161267535.24111152.00172278587.24