รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงแสน1522136.18343498.00131552.25000.00170251740.232323221,026.66169252754.98141437.50183266792.48
ดอนตูม3210646.62253613.65226.00000.0060109280.10119253346.3760109284.60221.5062111286.10
นครชัยศรี1180.006774.00000.001110.0057119663.6365128827.6355116659.133414.5058120673.63
บางเลน2940119.554642.0081246.753312.751091671,426.961532281,648.011121741,468.468818.001201821,486.46
พุทธมณฑล5556.001115.00000.00000.001518231.502124302.501518231.50000.001518231.50
สามพราน2121147.606922.93000.003533.0095149748.80125184952.3386136660.551218121.2598154781.80
เมืองนครปฐม81318.50448.756726.759119.75164262542.72191297606.47162260551.52172027.70179280579.22