รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางคนที000.00226.00117.002930174.502652971,641.602973301,829.101822131,326.85113115496.252953281,823.10
อัมพวา1120.00000.00000.003030100.502442792,107.242753102,227.741772081,868.4997101339.252743092,207.74
เมืองสมุทรสงคราม000.00000.00000.0091825.004754238.925672263.924357173.92131590.005672263.92