รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
บางคนที000.004417.002834262.002930174.502532741,421.603143421,875.101862121,301.45124126556.653103381,858.10
อัมพวา1120.00111140.00172255.253030100.502412732,100.993003372,316.741892221,905.4999103351.252883252,256.74
เมืองสมุทรสงคราม000.00000.002224.008824.004762215.925772263.924457173.92131590.005772263.92