รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขนอม000.00000.00000.00000.0061015.0061015.005912.00113.0061015.00
จุฬาภรณ์000.001314101.50000.00000.007731.302021132.807731.30000.007731.30
ฉวาง000.00000.00000.00000.0091117374.8091117374.8091117374.80000.0091117374.80
ชะอวด000.00000.002424110.30000.002302721,502.652542961,612.952542961,612.95000.002542961,612.95
ช้างกลาง000.00000.00000.00000.00119154649.00119154649.00119154649.00000.00119154649.00
ถ้ำพรรณรา000.00000.00000.00000.0061063.5061063.5061063.50000.0061063.50
ทุ่งสง000.00110.25000.00000.0041128.2551228.5041128.25000.0041128.25
ทุ่งใหญ่000.00000.00000.00000.005566.005566.005566.00000.005566.00
ท่าศาลา000.001923160.50000.00111.002222792,149.102423032,310.602222792,149.10111.002232802,150.10
นบพิตำ000.00000.00000.00000.0081108773.5081108773.5081108773.50000.0081108773.50
นาบอน000.00000.00000.00112.0081581.0091683.0081581.00112.0091683.00
ปากพนัง000.004453.501111158.307755.001221541,127.251441761,394.051291611,273.55111167.001401721,340.55
พรหมคีรี000.00000.002636197.50000.001732342,208.451992702,405.951992702,405.95000.001992702,405.95
พระพรหม000.00000.00486.25000.003439276.003847282.253847282.25000.003847282.25
พิปูน000.00000.00000.00000.00104131463.50104131463.50104131463.50000.00104131463.50
ร่อนพิบูลย์000.001112.00000.00000.005158385.755259397.755158385.75000.005158385.75
ลานสกา000.00000.00000.00000.001832601,378.751832601,378.751832601,378.75000.001832601,378.75
สิชล000.00000.00000.00000.001191411,160.701191411,160.701191411,160.70000.001191411,160.70
หัวไทร000.00000.003839183.50000.002428102.006267285.506267285.50000.006267285.50
เฉลิมพระเกียรติ000.00000.00000.00000.004631.004631.004631.00000.004631.00
เชียรใหญ่000.00000.00000.00000.003739198.853739198.853436179.853319.003739198.85
เมืองนครศรีธรรมราช000.00000.00000.00111.00145194958.20146195959.20145194958.20111.00146195959.20