รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขนอม000.00000.00000.00000.0091329.0091329.0061015.003314.0091329.00
จุฬาภรณ์000.00000.00000.00000.007731.307731.307731.30000.007731.30
ฉวาง000.00000.00152062.50000.007594303.8090114366.3090114366.30000.0090114366.30
ชะอวด000.00000.00000.00000.002512961,612.952512961,612.952512961,612.95000.002512961,612.95
ช้างกลาง000.00000.001828134.00000.00105126515.00123154649.00123154649.00000.00123154649.00
ถ้ำพรรณรา000.00000.00000.00117.0061063.5071170.5061063.50117.0071170.50
ทุ่งสง000.00000.00000.00000.0051338.2551338.2541128.251210.0051338.25
ทุ่งใหญ่000.00000.00000.00000.005566.005566.005566.00000.005566.00
ท่าศาลา000.00000.001315101.60000.002102652,048.502232802,150.102232802,150.10000.002232802,150.10
นบพิตำ000.00000.009965.00000.007399708.5082108773.5082108773.50000.0082108773.50
นาบอน000.00000.00000.00000.0091683.0091683.0091683.00000.0091683.00
ปากพนัง000.00000.002323189.80000.001181461,143.251411691,333.051411691,333.05000.001411691,333.05
พรหมคีรี000.00000.00000.00000.001822472,266.451822472,266.451822472,266.45000.001822472,266.45
พระพรหม000.00000.001818223.50000.00213362.003951285.503951285.50000.003951285.50
พิปูน000.00000.00000.00000.00104131463.50104131463.50104131463.50000.00104131463.50
ร่อนพิบูลย์000.00000.005520.00000.004655367.755160387.755160387.75000.005160387.75
ลานสกา000.00000.00161871.007715.501742381,288.251972631,374.751902561,359.257715.501972631,374.75
สิชล000.00000.00000.00000.00107121957.70107121957.70107121957.70000.00107121957.70
หัวไทร000.00000.00000.00000.006167285.506167285.506167285.50000.006167285.50
เฉลิมพระเกียรติ000.00000.00000.00000.004631.004631.004631.00000.004631.00
เชียรใหญ่000.00000.00000.00000.003739198.853739198.853739198.85000.003739198.85
เมืองนครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.00144193955.20144193955.20144193955.20000.00144193955.20