รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขนอม000.00000.00000.00000.0061015.0061015.005912.00113.0061015.00
จุฬาภรณ์000.00000.00000.00000.001921132.801921132.801921132.80000.001921132.80
ฉวาง000.00000.00000.00000.0092120384.8092120384.8092120384.80000.0092120384.80
ชะอวด000.00000.00000.00000.003073631,931.003073631,931.003033551,925.25485.753073631,931.00
ช้างกลาง000.00000.00000.00000.00120156654.00120156654.00120156654.00000.00120156654.00
ถ้ำพรรณรา000.00000.00000.00000.0061063.5061063.5061063.50000.0061063.50
ทุ่งสง000.00000.00000.00000.0051228.5051228.5051228.50000.0051228.50
ทุ่งใหญ่000.00000.00000.00000.004448.004448.004448.00000.004448.00
ท่าศาลา000.00000.00000.00000.002222642,149.102222642,149.102202622,133.102216.002222642,149.10
นบพิตำ000.00000.00000.00000.0081108773.5081108773.5081108773.50000.0081108773.50
นาบอน000.00000.00000.00000.0091356.0091356.0081253.00113.0091356.00
ปากพนัง000.00000.00000.00000.001391711,379.451391711,379.451391711,379.45000.001391711,379.45
พรหมคีรี000.00000.00125.20000.001872482,234.301882502,239.501852472,228.003311.501882502,239.50
พระพรหม000.00000.00000.00000.003750285.253750285.253750285.25000.003750285.25
พิปูน000.00000.00000.00000.00122168613.50122168613.50122168613.50000.00122168613.50
ร่อนพิบูลย์000.00000.00000.00000.005360409.755360409.755259409.25110.505360409.75
ลานสกา000.00000.00000.00000.001892631,372.751892631,372.751642331,217.252530155.501892631,372.75
สิชล000.00000.00000.00000.001561851,516.201561851,516.201531811,509.00347.201561851,516.20
หัวไทร000.00000.00000.00000.005357247.505357247.504749223.506824.005357247.50
เฉลิมพระเกียรติ000.00000.00000.00000.004631.004631.004631.00000.004631.00
เชียรใหญ่000.00000.00000.00000.002323143.602323143.601919124.504419.102323143.60
เมืองนครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.0099138637.9099138637.9097135635.70232.2099138637.90