รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ขนอม000.00000.00000.00000.005912.005912.005912.00000.005912.00
จุฬาภรณ์000.00000.00000.00000.001921132.801921132.801921132.80000.001921132.80
ฉวาง000.00000.00000.00000.0093120384.8093120384.8092119383.70111.1093120384.80
ชะอวด000.00000.00116.00000.003023541,919.253033551,925.253033551,925.25000.003033551,925.25
ช้างกลาง000.00000.00000.00000.00120156654.00120156654.00120156654.00000.00120156654.00
ถ้ำพรรณรา000.00000.00000.00000.0061063.5061063.5061063.50000.0061063.50
ทุ่งสง000.00000.00000.00000.0051228.5051228.5051228.50000.0051228.50
ทุ่งใหญ่000.00000.00000.00000.004448.004448.004448.00000.004448.00
ท่าศาลา000.00000.00000.00000.002222662,136.602222662,136.602202642,122.602214.002222662,136.60
นบพิตำ000.00000.00000.00000.0081108773.5081108773.5081108773.50000.0081108773.50
นาบอน000.00000.00000.00000.0081253.0081253.0081253.00000.0081253.00
ปากพนัง000.00338.75000.00000.001411731,388.201441761,396.951381701,383.00335.201411731,388.20
พรหมคีรี000.00000.00000.00000.001872532,242.501872532,242.501872532,242.50000.001872532,242.50
พระพรหม000.00000.00000.00000.003750285.253750285.253750285.25000.003750285.25
พิปูน000.00000.00232468.50000.00101142497.00124166565.50124166565.50000.00124166565.50
ร่อนพิบูลย์000.00000.00000.00000.005259409.255259409.255259409.25000.005259409.25
ลานสกา000.00000.003315.00000.001652331,224.251682361,239.251682361,239.25000.001682361,239.25
สิชล000.00000.00000.00000.001531821,515.001531821,515.001531821,515.00000.001531821,515.00
หัวไทร000.00000.00000.00000.004749223.504749223.504749223.50000.004749223.50
เฉลิมพระเกียรติ000.00000.00000.00000.004631.004631.004631.00000.004631.00
เชียรใหญ่000.00000.00000.00000.001616113.501616113.503312.251313101.251616113.50
เมืองนครศรีธรรมราช000.0021021.00000.002317.5098139638.95102152677.4598140650.45226.00100142656.45