รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม1115.00000.00000.00101096.001051081,478.981161191,589.981051081,478.98101096.001151181,574.98
ปลายพระยา110.00000.00000.003364.002312714,052.752352754,116.752292694,018.755598.002342744,116.75
ลำทับ000.00000.00000.00000.003847542.003847542.003847542.00000.003847542.00
อ่าวลึก2217.00000.00000.00912232.00971071,734.001081211,983.00971071,734.00912232.001061191,966.00
เกาะลันตา000.00000.00000.00887.5097101524.88105109532.3897101524.88887.50105109532.38
เขาพนม220.00000.00000.0077176.002282873,834.592372964,010.592262853,814.5999196.002352944,010.59
เมืองกระบี่3325.00000.00000.00000.002412593,484.852442623,509.852342523,398.857786.002412593,484.85
เหนือคลอง000.00000.00000.00000.002945143.482945143.482945143.48000.002945143.48