รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม1115.00000.00000.00101096.001041081,467.481151191,578.481031071,453.481111110.001141181,563.48
ปลายพระยา110.00000.00000.003364.002122533,788.752162573,852.752122533,788.753364.002152563,852.75
ลำทับ000.00000.00000.00000.003948543.003948543.003948543.00000.003948543.00
อ่าวลึก1112.00000.00000.00912232.00981101,735.501081231,979.50921041,723.501518244.001071221,967.50
เกาะลันตา000.00000.00000.00887.509599514.88103107522.389599514.88887.50103107522.38
เขาพนม220.00000.00000.0088186.001792392,884.091892493,070.091802402,894.0977176.001872473,070.09
เมืองกระบี่3325.00000.001115.00000.001171331,530.851211371,570.851161311,536.00239.851181341,545.85
เหนือคลอง000.00000.00000.00000.004565148.734565148.734361148.00240.734565148.73