รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม000.00162.40000.00000.0088111952.1889117954.5877100873.18111179.0088111952.18
ปลายพระยา000.001310.00000.00000.001001321,554.251011351,564.25961281,475.254479.001001321,554.25
ลำทับ000.00000.00000.00000.003946530.003946530.003946530.00000.003946530.00
อ่าวลึก000.00000.00000.00000.00911031,719.50911031,719.50911031,719.50000.00911031,719.50
เกาะลันตา000.00000.00000.00000.008386413.888386413.886164171.882222242.008386413.88
เขาพนม000.00000.00000.00000.00881381,050.09881381,050.0985134982.093468.00881381,050.09
เมืองกระบี่000.00000.00000.00000.0079111806.8079111806.8079111806.80000.0079111806.80
เหนือคลอง000.00000.00000.00000.004672167.484672167.484672167.48000.004672167.48