รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม000.00000.005649.50111176.0076114827.8392131953.3381120877.33111176.0092131953.33
ปลายพระยา000.00256.60243.502224.00951271,481.751011381,515.85971311,485.252224.00991331,509.25
ลำทับ000.0011418.202218.00000.003860545.504176581.704062563.50000.004062563.50
อ่าวลึก000.00000.002610.50000.00931051,716.00951111,726.50951111,726.50000.00951111,726.50
เกาะลันตา000.00000.00000.001618137.005151141.386769278.385151141.381618137.006769278.38
เขาพนม000.00155.003516.00164.8783123961.2288139987.0986128977.22164.8787134982.09
เมืองกระบี่000.005143.08244.00000.0089152851.7096170858.7891156855.70000.0091156855.70
เหนือคลอง000.00136.003103.75000.004473168.494886178.244783172.24000.004783172.24