รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม000.00000.00000.00000.001051131,472.981051131,472.981041121,458.981114.001051131,472.98
ปลายพระยา000.00000.00000.00000.001822333,181.751822333,181.751822333,181.75000.001822333,181.75
ลำทับ000.00000.00000.00000.003948543.003948543.003948543.00000.003948543.00
อ่าวลึก000.00000.00000.00000.00981101,735.50981101,735.50921041,723.506612.00981101,735.50
เกาะลันตา000.00000.00000.003323.009296491.889599514.889599514.88000.009599514.88
เขาพนม000.00000.00000.001414282.001452042,226.091592182,508.091582172,506.09112.001592182,508.09
เมืองกระบี่000.00000.00000.00000.007998828.857998828.857694814.003414.857998828.85
เหนือคลอง000.00000.00000.00000.004567157.004567157.004466156.98110.024567157.00