รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
คลองท่อม000.00282.00000.00000.002269188.972477190.971345124.2292464.752269188.97
ปลายพระยา000.00000.00000.00000.001322401,786.901322401,786.90931961,124.903944662.001322401,786.90
ลำทับ000.00000.00000.00000.001759240.701759240.701249187.2051053.501759240.70
อ่าวลึก000.00000.00000.00000.0091306693.1691306693.1679286614.66122078.5091306693.16
เกาะลันตา000.00000.00000.00000.00111130.00111130.00113.00101027.00111130.00
เขาพนม000.0031032.00000.00000.0067159323.4470169355.4444129199.192330124.2567159323.44
เมืองกระบี่000.004198.66000.00000.0095279400.5099298409.1676252377.95192722.5595279400.50
เหนือคลอง000.00120.66000.00000.0074190235.7775192236.4349151104.882539130.8974190235.77