รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบุรี000.00000.00116.00000.003084403,288.783094413,294.782834072,905.282634389.503094413,294.78
กะเปอร์000.00000.00000.00000.005673362.655673362.654454289.65121973.005673362.65
ละอุ่น000.00000.00000.00000.001862991,875.231862991,875.231862991,875.23000.001862991,875.23
สุขสำราญ000.00000.00000.00000.00131676.50131676.50131676.50000.00131676.50
เมืองระนอง000.00000.00000.00000.001822851,911.221822851,911.221802831,897.222214.001822851,911.22