รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบุรี000.00000.00000.00000.003334753,792.003334753,792.003334753,792.00000.003334753,792.00
กะเปอร์000.00000.00000.00000.007596610.657596610.657596610.65000.007596610.65
ละอุ่น000.00000.00000.00000.001852981,875.151852981,875.151852981,875.15000.001852981,875.15
สุขสำราญ000.00000.00000.00000.00131686.00131686.00121576.001110.00131686.00
เมืองระนอง000.00000.00000.00112.001822851,911.221832861,913.221822851,911.22112.001832861,913.22