รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบุรี000.00000.00182071.751110.00124184966.151432051,047.901432051,047.90000.001432051,047.90
กะเปอร์000.00000.00000.00000.004454289.654454289.654454289.65000.004454289.65
ละอุ่น000.00111.50151879.00131344.001241901,292.781532221,417.281522211,415.78000.001522211,415.78
สุขสำราญ000.00000.006629.50000.00101152.00161781.50161781.50000.00161781.50
เมืองระนอง000.00110.25114.001215104.001622401,565.991762571,674.241752561,673.99000.001752561,673.99