รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบุรี000.00000.00212298.50113.001942731,450.152162961,551.651742401,199.904256351.752162961,551.65
กะเปอร์000.00000.00000.00000.004454289.654454289.654454289.65000.004454289.65
ละอุ่น000.00000.00225.80000.001882971,869.431902991,875.231692681,598.882131276.351902991,875.23
สุขสำราญ000.00115.00000.00000.00131676.50141781.50131676.50000.00131676.50
เมืองระนอง000.00224.077723.25000.001852771,875.171942861,902.491802631,730.421221168.001922841,898.42