รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งตะโก000.00000.00000.00000.002512671,649.602512671,649.602512671,649.60000.002512671,649.60
ท่าแซะ000.00111.00000.00117.003834164,275.553854184,283.553513823,895.553335387.003844174,282.55
ปะทิว000.00000.00000.00000.001551651,693.921551651,693.921551651,693.92000.001551651,693.92
พะโต๊ะ000.00000.00000.00000.0091100693.0091100693.0091100693.00000.0091100693.00
ละแม000.00000.00000.00000.008082475.918082475.917981472.41113.508082475.91
สวี000.002538.871115.00000.003543962,937.233574022,991.103523942,908.733343.503553972,952.23
หลังสวน000.00000.00000.00000.007868795,428.557868795,428.557868795,428.55000.007868795,428.55
เมืองชุมพร000.00000.00000.002230.003373712,937.153393732,967.153333672,903.156664.003393732,967.15