รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ทุ่งตะโก000.00000.00000.00000.002462591,597.302462591,597.302442561,569.302328.002462591,597.30
ท่าแซะ000.00000.00000.00000.002572702,536.702572702,536.702492622,456.708880.002572702,536.70
ปะทิว000.00000.00000.00000.001401471,263.921401471,263.921351421,187.925576.001401471,263.92
พะโต๊ะ000.00000.00000.00000.001391821,437.251391821,437.251371801,434.25223.001391821,437.25
ละแม000.00000.00000.00000.00122134960.36122134960.36122134960.36000.00122134960.36
สวี000.00000.00000.00000.004484993,626.094484993,626.094354863,547.59131378.504484993,626.09
หลังสวน000.00000.00000.00000.008779816,046.258779816,046.258249225,636.555359409.708779816,046.25
เมืองชุมพร000.00000.00115.00000.002993362,303.743003372,308.742773142,082.992323225.753003372,308.74