รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.002731223.502731223.501418163.00131360.502731223.50
คลองหอยโข่ง000.00000.00000.00000.005085147.075085147.07264290.60244356.475085147.07
ควนเนียง000.00000.00000.00000.00121835.50121835.5041015.508820.00121835.50
จะนะ000.00000.002212.00000.00129186411.27131188423.2765117249.276671174.00131188423.27
นาทวี000.00000.00212158.00000.00140187644.00161208702.00114156497.254752204.75161208702.00
นาหม่อม000.00000.00000.00000.004259122.884259122.88193566.63232456.254259122.88
บางกล่ำ000.00000.00111.25000.006497210.016598211.263967168.76263142.506598211.26
ระโนด000.00000.00000.00116.006790349.356891355.354364247.852527107.506891355.35
รัตภูมิ000.00000.00000.00000.0078150422.1778150422.1758119314.052031108.1278150422.17
สทิงพระ000.00000.00000.00000.0056101214.0756101214.071756121.32394592.7556101214.07
สะบ้าย้อย000.00000.00113.00000.003945153.004046156.0051034.003536122.004046156.00
สะเดา000.00000.00000.00000.0085114452.1285114452.124567204.624047247.5085114452.12
สิงหนคร000.00000.00000.00000.0089106319.0089106319.004259182.254747136.7589106319.00
หาดใหญ่000.00000.00000.00000.0095350298.7795350298.7772306257.27234441.5095350298.77
เทพา000.00000.00000.00000.00162046.03162046.03152.03151544.00162046.03
เมืองสงขลา000.00000.00000.00000.00327264.96327264.96194647.21132617.75327264.96