รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.002731224.802731224.801418164.30131360.502731224.80
คลองหอยโข่ง000.00000.00000.00000.004984127.074984127.07265070.66233456.414984127.07
ควนเนียง000.00000.00000.00000.00121529.75121529.75479.758820.00121529.75
จะนะ000.00110.502212.00000.00128182407.02131185419.5264108260.646676158.38130184419.02
นาทวี000.00000.00212158.00000.00139184596.00160205654.00113153449.254752204.75160205654.00
นาหม่อม000.00000.00000.00000.004160118.384160118.38183662.13232456.254160118.38
บางกล่ำ000.00000.00000.00000.006599218.266599218.264069176.76253041.506599218.26
ระโนด000.00000.00000.00116.006899351.6069100357.604473250.102527107.5069100357.60
รัตภูมิ000.00000.00000.00000.0075149412.1775149412.1758128332.17172180.0075149412.17
สทิงพระ000.00000.00000.00000.005497212.075497212.071658120.57383991.505497212.07
สะบ้าย้อย000.00000.00113.00000.003945153.004046156.0051034.003536122.004046156.00
สะเดา000.00000.00000.00000.0085114460.1285114460.124568206.624046253.5085114460.12
สิงหนคร000.00000.00000.00000.0086100302.2586100302.253953165.504747136.7586100302.25
หาดใหญ่000.0085218.29110.105187.1369258259.6183329285.1349222221.84265545.0075277266.84
เทพา000.00000.00000.00000.00171969.03171969.032425.03151544.00171969.03
เมืองสงขลา000.00121.00130.75130.06306659.46337461.27194642.52132617.75327260.27