รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.002730219.502730219.501417159.00131360.502730219.50
คลองหอยโข่ง000.00330.02000.00000.0056100154.6359103154.65325798.16244356.4756100154.63
ควนเนียง000.00000.00000.00000.00142038.00142038.0061218.008820.00142038.00
จะนะ000.00265.632212.00157.50129185406.77134198431.9065116244.776776181.50132192426.27
นาทวี000.009921.25212158.00456.00135180630.75169215716.00107147480.005359214.75160206694.75
นาหม่อม000.00000.00000.00154.754257119.884362124.63193363.63242961.004362124.63
บางกล่ำ000.00141.31000.00000.006598211.2666102212.573967168.76263142.506598211.26
ระโนด000.00227.50000.00337.257294383.307799398.055070283.052527107.507597390.55
รัตภูมิ000.001143.39000.00151.2592159459.9294178464.5675135380.05182981.1293164461.17
สทิงพระ000.00000.00000.00000.005597204.825597204.821652112.07394592.755597204.82
สะบ้าย้อย000.00000.002722.00000.003947149.754154171.7561849.753536122.004154171.75
สะเดา000.00000.00000.00121.2589130475.9590132477.205086234.454046242.7590132477.20
สิงหนคร000.00000.00000.00000.0091113336.7591113336.754466200.004747136.7591113336.75
หาดใหญ่000.0063819.9731515.5084027.7586299232.74103392295.9670295220.74275955.2597354275.99
เทพา000.00000.00000.00000.00172860.84172860.8421316.84151544.00172860.84
เมืองสงขลา000.00000.00000.00000.00409867.84409867.84277250.09132617.75409867.84