รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.001518161.001518161.001417159.00112.001518161.00
คลองหอยโข่ง110.06000.00000.00000.004294106.494395106.553871100.024236.474294106.49
ควนเนียง000.00000.00000.00000.0061218.0061218.0061218.00000.0061218.00
จะนะ000.00000.002212.00000.0085147314.6587149326.6568128260.90192165.7587149326.65
นาทวี000.00000.00191954.00000.00131177590.00150196644.00116160504.253436139.75150196644.00
นาหม่อม000.00000.00000.00000.00335189.63335189.63163451.88171737.75335189.63
บางกล่ำ000.00000.00000.00000.005082185.075082185.074072171.07101014.005082185.07
ระโนด000.00117.00000.00111.006084320.306286328.305072284.80111336.506185321.30
รัตภูมิ000.00000.00000.00000.0088162436.0988162436.0980148388.5981447.5088162436.09
สทิงพระ000.00000.00000.00000.002467134.332467134.331654112.0881322.252467134.33
สะบ้าย้อย000.00000.00113.00000.0061640.7571743.7561641.75112.0071743.75
สะเดา000.00000.00000.00000.006299283.956299283.954883224.45141659.506299283.95
สิงหนคร000.00000.00000.00000.006791262.006791262.004670211.50212150.506791262.00
หาดใหญ่000.00000.00000.00000.0087368272.5287368272.5273332229.52143643.0087368272.52
เทพา000.00000.00000.00000.0031418.8431418.8421316.84112.0031418.84
เมืองสงขลา000.00000.00000.00000.003610461.733610461.73328855.484166.253610461.73