รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.0096158973.0096158973.0088147880.0081193.0096158973.00
คลองหอยโข่ง000.00000.00000.002922.7557114107.3459123130.09318184.77284245.3259123130.09
ควนเนียง000.00000.00000.00247.00154026.22174433.22133331.424111.80174433.22
จะนะ000.00000.003412.14000.00105189367.11108193379.2592162245.371631133.88108193379.25
นาทวี000.00000.00191954.00000.00109156489.06128175543.0684115353.814460189.25128175543.06
นาหม่อม000.00000.00000.00447.13163551.75203958.88113044.759914.13203958.88
บางกล่ำ000.00000.00000.00000.0063102142.0963102142.09548899.5991442.5063102142.09
ระโนด000.00000.00000.00000.00111185484.85111185484.8595164374.601621110.25111185484.85
รัตภูมิ000.00110.03000.00160.1888165412.7790172412.9848108251.214163161.7489171412.95
สทิงพระ000.00120.75000.00130.21215287.44235788.40144159.8781427.78225587.65
สะบ้าย้อย000.00000.00113.00000.004799179.5048100182.504799180.50112.0048100182.50
สะเดา000.00000.00000.00000.0062133235.0862133235.0846115189.53161845.5562133235.08
สิงหนคร000.00000.00000.00110.255298200.425399200.673176124.42222376.255399200.67
หาดใหญ่000.00220.12111.504275.17109405249.58116435256.3792336213.26229742.99114433256.25
เทพา000.00000.00000.00000.00194147.34194147.34173242.75294.59194147.34
เมืองสงขลา000.00000.00000.008275.866714280.667516986.525210667.94236318.587516986.52