รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.001518161.001518161.001417159.00112.001518161.00
คลองหอยโข่ง000.00220.31000.00000.0047112118.0549114118.364299109.465138.5947112118.05
ควนเนียง000.00000.00000.00000.00112824.86112824.86112824.86000.00112824.86
จะนะ000.00000.002212.00000.0088150320.9890152332.9871131267.23192165.7590152332.98
นาทวี000.00000.00191954.00000.00129174582.75148193636.75114157497.003436139.75148193636.75
นาหม่อม000.00000.00000.00000.00345289.76345289.76173552.01171737.75345289.76
บางกล่ำ000.00000.00000.00000.005183188.075183188.074173174.07101014.005183188.07
ระโนด000.00117.00000.00111.006084320.306286328.305072284.80111336.506185321.30
รัตภูมิ000.00000.00000.00000.0088164436.1588164436.1579147386.6591749.5088164436.15
สทิงพระ000.00000.00000.00000.002465131.832465131.831652109.5881322.252465131.83
สะบ้าย้อย000.00000.00113.00000.0061640.7571743.7561641.75112.0071743.75
สะเดา000.00000.00000.00000.006189234.206189234.204773174.70141659.506189234.20
สิงหนคร000.00110.03000.00000.0075110275.0376111275.065489224.53212150.5075110275.03
หาดใหญ่000.00000.00000.00000.0088378268.6988378268.6974342225.69143643.0088378268.69
เทพา000.00000.00000.00000.0031418.8431418.8421316.84112.0031418.84
เมืองสงขลา000.00000.00000.00000.004011653.714011653.713610047.464166.254011653.71