รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00000.00000.00146194534.10146194534.1072102227.107492307.00146194534.10
ควนโดน000.00000.00111.00000.00162243477.67163244478.6797172275.926672202.75163244478.67
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.001522140.501522140.50161.501416139.001522140.50
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00394070.87394070.87202030.37192040.50394070.87
มะนัง000.00000.00000.00000.005878202.565878202.56303845.562840157.005878202.56
ละงู000.00000.00224.50000.00141157317.45143159321.95110123176.453336145.50143159321.95
เมืองสตูล000.00000.00000.00000.004088124.254088124.25176576.17232348.084088124.25