รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
ควนกาหลง000.00000.00000.00000.0097130289.1097130289.1071103224.10262765.0097130289.10
ควนโดน000.00000.00111.00000.00154251438.44155252439.44118210308.443742131.00155252439.44
ทุ่งหว้า000.00000.00000.00000.00232982.00232982.00222877.00115.00232982.00
ท่าแพ000.00000.00000.00000.00212135.37212135.37121221.379914.00212135.37
มะนัง000.00000.00000.00000.005060350.565060350.563846280.56121470.005060350.56
ละงู000.00000.00224.50000.008397160.458599164.957488138.45111126.508599164.95
เมืองสตูล000.00000.00115.00000.00317894.25327999.25186576.17141423.08327999.25