รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันตัง000.00000.00111.00000.002143106.652244107.65184097.654410.002244107.65
นาโยง000.00000.00000.00000.00215886.30215886.30155061.306825.00215886.30
ปะเหลียน000.00000.00111.00000.003156210.953257211.953257211.95000.003257211.95
ย่านตาขาว112.00000.001130.00000.0080115223.8582117255.8566101206.85151547.0081116253.85
รัษฎา000.00220.70000.00000.004660187.804862188.504155175.805512.004660187.80
วังวิเศษ000.00000.00000.00000.002539109.002539109.00173091.008918.002539109.00
สิเกา000.00000.00000.00113.001624212.751725215.7551361.751212154.001725215.75
หาดสำราญ000.00000.00000.00000.003425.003425.003425.00000.003425.00
ห้วยยอด113.00115022.00000.00000.00345097.8046101122.80132548.80212549.00345097.80
เมืองตรัง000.00000.00000.00111.0046108215.8547109216.853495125.10131491.7547109216.85