รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันตัง000.00000.00111.00000.002143106.652244107.65184097.654410.002244107.65
นาโยง000.002110.55000.00000.00194785.75215886.30133960.756825.00194785.75
ปะเหลียน000.00000.00221.25271.603150212.353559215.203352213.60271.603559215.20
ย่านตาขาว112.00000.001130.00000.0073104217.3575106249.355990200.35151547.0074105247.35
รัษฎา000.00220.70000.00000.004660187.804862188.504155175.805512.004660187.80
วังวิเศษ000.00000.00000.00000.002539109.002539109.00173091.008918.002539109.00
สิเกา000.00000.00000.00113.001623212.501724215.5051261.501212154.001724215.50
หาดสำราญ000.00000.00000.00000.003425.003425.003425.00000.003425.00
ห้วยยอด113.00115022.00000.00110.50334997.3046101122.80122448.30222649.50345097.80
เมืองตรัง000.00162.25130.30226.004395207.8547106216.403386122.40131491.7546100214.15