รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันตัง000.00000.00111.00000.002143106.652244107.65184097.654410.002244107.65
นาโยง000.00000.00000.00000.00175374.30175374.30155061.302313.00175374.30
ปะเหลียน000.00000.00111.00150.503257211.653463213.153463213.15000.003463213.15
ย่านตาขาว000.00000.001130.00000.0074109248.8575110278.8567102246.858832.0075110278.85
รัษฎา000.00000.00000.00000.004560200.554560200.554560200.55000.004560200.55
วังวิเศษ000.00000.00000.00000.001831108.001831108.001831108.00000.001831108.00
สิเกา000.00000.00000.00000.0071872.6071872.6051661.602211.0071872.60
หาดสำราญ000.00000.00000.00000.003425.003425.003425.00000.003425.00
ห้วยยอด000.00000.00000.00000.005773614.055773614.055571608.05226.005773614.05
เมืองตรัง000.00000.00000.00221.253490133.653692134.903187118.655516.253692134.90