รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กันตัง000.00000.00111.00111.002248106.852450108.85204698.854410.002450108.85
นาโยง000.00233.50000.00110.50216981.65247385.65206769.152313.00227082.15
ปะเหลียน000.00193.40111.002217.003053172.653465194.053356190.65000.003356190.65
ย่านตาขาว000.00000.00000.00000.0075112277.1575112277.1567104245.158832.0075112277.15
รัษฎา000.00000.00000.00000.004560200.554560200.554560200.55000.004560200.55
วังวิเศษ000.00000.00000.00000.001831109.001831109.001831109.00000.001831109.00
สิเกา000.00000.00000.00000.0071872.6071872.6051661.602211.0071872.60
หาดสำราญ000.00000.00000.00000.003425.003425.003425.00000.003425.00
ห้วยยอด000.00000.00000.00000.005773614.055773614.055571608.05226.005773614.05
เมืองตรัง000.00000.00000.00334.253491130.673794134.923289118.675516.253794134.92