รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จะแนะ000.00000.00000.00000.00160160801.00160160801.00117117653.004343148.00160160801.00
ตากใบ000.00000.00000.00000.00636488.00636488.00606077.003411.00636488.00
บาเจาะ000.00000.00000.00000.00166210217.79166210217.79166210217.79000.00166210217.79
ยี่งอ000.00000.00000.00000.00343451.50343451.50343451.50000.00343451.50
ระแงะ3729.00110.50223.00110.50261299655.11268310688.11117146272.87147156385.74264302658.61
รือเสาะ000.00000.00000.00000.00252540.59252540.59252540.59000.00252540.59
ศรีสาคร000.00000.00000.00000.00149215533.73149215533.73148214529.73114.00149215533.73
สุคิริน115.00000.00132128.30669.50339437914.70359465957.50307407810.505157142.00358464952.50
สุไหงปาดี223.50156.50000.00444.50178215329.95185226344.45142171227.954048106.50182219334.45
สุไหงโก-ลก000.00000.00000.00000.00384441.09384441.09384441.09000.00384441.09
เจาะไอร้อง000.00330.38334.00220.501601681,183.631681761,188.518184897.888489290.251651731,188.13
เมืองนราธิวาส000.00000.002231.00000.002753071,507.022773091,538.02190213659.528796878.502773091,538.02
แว้ง225.00000.00000.00000.00290297676.25292299681.25211218432.757979243.50290297676.25