รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี443.502213.00000.00000.009934.80151551.309934.80000.009934.80
ฉะเชิงเทรา000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ชลบุรี000.00110.00000.00000.00110.99220.99110.99000.00110.99
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ตรัง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ตราด000.00000.00000.00000.0044107.0044107.0044107.00000.0044107.00
นครนายก000.00000.00000.00000.00272872.25272872.25272872.25000.00272872.25
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.002211.002211.00112.00119.002211.00
น่าน000.00000.00000.00000.00669.00669.00557.00112.00669.00
บึงกาฬ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปราจีนบุรี4416.50000.00000.006624.003436157.954446198.452728120.20131461.754042181.95
ปัตตานี000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
พะเยา000.00112.00000.00000.004516.255618.254516.25000.004516.25
พังงา000.00000.00000.00000.00116.00116.00116.00000.00116.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.00555.75555.75222.00333.75555.75
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ระยอง000.00226.00000.00000.006741.408947.405512.401229.006741.40
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00447.75447.75447.75000.00447.75
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00121243.00121243.004410.008833.00121243.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลำพูน000.00000.00000.00000.00112.10112.10000.00112.10112.10
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สกลนคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00661.09661.09661.09000.00661.09
สตูล000.00000.00000.00000.00101016.00101016.008814.00222.00101016.00
สมุทรสาคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00000.001919125.251919125.251919125.25000.001919125.25
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.008687197.358687197.358687197.35000.008687197.35
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00555.00555.00555.00000.00555.00
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00117.00117.00000.00117.00117.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.001011138.881011138.8866106.384532.501011138.88
เชียงใหม่112.00000.00000.00000.00151541.38161643.38101010.385531.00151541.38
เลย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แพร่000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00