รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี443.503317.00000.00222.006622.80151545.306622.80222.008824.80
ฉะเชิงเทรา000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ชลบุรี000.00110.00000.00000.00110.99220.99110.99000.00110.99
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ตรัง000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
ตราด000.00000.00000.00000.0044107.0044107.0044107.00000.0044107.00
นครนายก000.00000.00000.00000.00272872.25272872.25272872.25000.00272872.25
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.002211.002211.002211.00000.002211.00
น่าน000.00000.00000.00000.00669.00669.00557.00112.00669.00
บึงกาฬ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปราจีนบุรี4416.50000.00000.006624.003436157.954446198.453032129.95101052.004042181.95
ปัตตานี000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
พะเยา000.00000.00000.00000.004516.254516.254516.25000.004516.25
พัทลุง000.00000.00000.00000.00555.75555.75443.25112.50555.75
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ระยอง000.00337.00000.00000.005640.408947.405640.40000.005640.40
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00447.75447.75447.75000.00447.75
ลพบุรี221.50000.00000.00000.00121243.00141444.50121243.00000.00121243.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ลำพูน000.00000.00000.00000.00112.10112.10112.10000.00112.10
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สกลนคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00551.03551.03551.03000.00551.03
สตูล000.00000.00000.00000.009915.759915.759915.75000.009915.75
สมุทรสาคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.006767176.696767176.696767176.69000.006767176.69
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00555.00555.00555.00000.00555.00
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00117.00117.00000.00117.00117.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00910138.75910138.7555106.254532.50910138.75
เชียงใหม่112.00000.00000.00000.00151541.38161643.38121216.383325.00151541.38
เลย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แพร่000.00000.00000.00000.00337.00337.00337.00000.00337.00