รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00161681.00161681.00111154.005527.00161681.00
จันทบุรี113.00111.00000.00000.00336.505510.50336.50000.00336.50
ตราด000.00000.00000.00229.004419.006628.006628.00000.006628.00
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.001119.001119.001119.00000.001119.00
น่าน000.00000.00000.00000.00262644.75262644.75262644.75000.00262644.75
ระนอง000.00000.008876.00000.00121297.852020173.851919170.85113.002020173.85
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00559.25559.25559.25000.00559.25
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.009942.509942.509942.50000.009942.50
เชียงราย000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.001116.001116.001116.00000.001116.00