รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.001071071,785.501071071,785.50000.001071071,785.501071071,785.50
จันทบุรี2257.004484.00000.001137.001111318.001818496.001111318.001137.001212355.00
ชุมพร000.00000.00000.00000.001126.001126.001126.00000.001126.00
ตรัง000.00000.00000.00000.002492591,841.252492591,841.252252321,604.252427237.002492591,841.25
ตราด000.00000.00000.001213208.504445726.005658934.504445726.001213208.505658934.50
นครนายก000.00000.00000.00000.00111,600.00111,600.00000.00111,600.00111,600.00
นครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.009399806.459399806.459399806.45000.009399806.45
นราธิวาส000.00000.001121.00000.001561661,568.501571671,589.501561661,568.501121.001571671,589.50
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.0033200.0033200.0022100.0011100.0033200.00
ประจวบคีรีขันธ์000.00000.00000.00000.003434625.503434625.503434625.50000.003434625.50
ปราจีนบุรี000.00000.00000.00000.00112,156.00112,156.00112,156.00000.00112,156.00
ปัตตานี000.00000.00000.00000.0047511,893.4047511,893.4047511,893.40000.0047511,893.40
พังงา000.00000.00000.00000.001932242,483.401932242,483.401401681,629.905356853.501932242,483.40
พัทลุง000.00000.00000.00000.005968414.505968414.505968414.50000.005968414.50
ยะลา000.00000.00000.00000.00113.24113.24113.24000.00113.24
ระนอง000.00000.00000.00000.003339340.803339340.803339340.80000.003339340.80
ระยอง000.001121.00000.00000.00000.001121.00000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00991561,050.00991561,050.0088144879.001112171.00991561,050.00
สตูล000.00000.00000.00000.003844273,170.733844273,170.733833912,480.94136689.793844273,170.73
สระบุรี1147.00000.00000.00000.00000.001147.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.001115.00000.00000.00000.001115.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00991151,654.27991151,654.271517178.5284981,475.75991151,654.27
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.001515114.501515114.501515114.50000.001515114.50
เชียงราย000.00000.00000.00000.004469.004469.004469.00000.004469.00