รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กาญจนบุรี110.01000.00000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00676792.75676792.75666692.25110.50676792.75
ฉะเชิงเทรา000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตราด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
นครนายก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
นครปฐม000.00000.00000.00000.00664.25664.25664.25000.00664.25
นครพนม000.00000.00000.00000.00333347.00333347.00333347.00000.00333347.00
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
นครสวรรค์000.00000.00000.001130.00000.001130.00000.001130.001130.00
นราธิวาส000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
พัทลุง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ภูเก็ต000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
มหาสารคาม000.00337.50000.00115.007711.25111123.757711.25115.008816.25
ยะลา000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ลพบุรี112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ลำพูน000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สกลนคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00110.50441.50552.00220.50331.50552.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00661.84661.84551.34110.50661.84
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
อุทัยธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุบลราชธานี000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00221.01221.01221.01000.00221.01
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00220.21220.21220.21000.00220.21
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แพร่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00