รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี110.05000.00000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ขอนแก่น000.00220.50000.00000.00000.00220.50000.00000.00000.00
จันทบุรี000.00110.00000.00000.00110.25220.25110.25000.00110.25
ตราด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตาก000.00909090.00000.00000.00103103102.23193193192.23103103102.23000.00103103102.23
นครปฐม000.00000.00000.00000.00225.02225.02225.02000.00225.02
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00222.25222.25222.25000.00222.25
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พะเยา000.00110.25000.00000.00424240.34434340.59424240.34000.00424240.34
ระยอง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ลำปาง000.00000.00000.00000.00565744.31565744.31565744.31000.00565744.31
ลำพูน000.00000.00000.00000.00192739.50192739.50192739.50000.00192739.50
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.0015015389.2415015389.2415015389.24000.0015015389.24
เชียงใหม่000.00110.13000.00000.00543545461.58544546461.71543545461.58000.00543545461.58
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00442.10442.10330.60111.50442.10
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.0010510534.1210510534.1210510534.12000.0010510534.12