รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี221.13000.00000.00000.00000.00221.13000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขอนแก่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยภูมิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตราด000.00000.00000.00111.00110.15221.15221.15000.00221.15
นครปฐม556.38000.00000.00000.00101020.52151526.908815.52225.00101020.52
น่าน000.00000.00000.00000.00330.27330.27330.27000.00330.27
ปราจีนบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พัทลุง000.00000.00000.00000.00220.75220.75000.00220.75220.75
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00110.135512.516612.645512.51110.136612.64
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลำพูน000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00220.01220.01220.01000.00220.01
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
หนองคาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00220.75220.75000.00220.75220.75
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00220.50220.50110.25110.25220.50
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุทัยธานี110.08000.00000.00000.00000.00110.08000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แพร่000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.0011112.6311112.63441.38771.2511112.63