รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00782.60782.60672.20110.40782.60
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00221.01221.01221.01000.00221.01
กาฬสินธุ์000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
จันทบุรี000.00000.00000.00113.00000.00113.00113.00000.00113.00
ชัยนาท110.25000.00000.00000.00220.55330.80220.55000.00220.55
ตรัง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
นครปฐม000.00000.00000.00000.00336.00336.00336.00000.00336.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มหาสารคาม000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ยะลา000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ระยอง000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ราชบุรี000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.00991.65991.65991.65000.00991.65
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สกลนคร110.13000.00000.00000.00110.12220.25000.00110.12110.12
สงขลา000.00000.00000.00000.003325.243325.243325.24000.003325.24
สระบุรี000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
สระแก้ว000.00000.00000.00202012.2511116.75313119.00202013.0011116.00313119.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.005960210.515960210.515859210.26110.255960210.51
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.00232323.00232323.00232323.00000.00232323.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00220.14220.14110.01110.13220.14
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00882.17882.17771.92110.25882.17
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เลย000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แพร่000.00000.00000.00000.0016168.2516168.2516168.25000.0016168.25
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.00116.00116.00000.00116.00116.00