รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ขอนแก่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ชลบุรี110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ตาก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
นครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
น่าน000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
บุรีรัมย์000.00000.00000.00000.00771.26771.26771.26000.00771.26
ปราจีนบุรี000.00110.10000.00000.00000.00110.10000.00000.00000.00
มหาสารคาม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00220.38220.38220.38000.00220.38
ลำปาง000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
ศรีสะเกษ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สมุทรปราการ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00112.00445.00557.00557.00000.00557.00
สุรินทร์000.00000.00000.00000.00441.06441.06441.06000.00441.06
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
อุดรธานี000.00110.50000.00101025.506616.56171742.56443.06121239.00161642.06
อุบลราชธานี000.00000.00000.00000.00555.25555.25555.25000.00555.25
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00331.35331.35110.50220.85331.35
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00110.01110.01000.00110.01110.01
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25