รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00212233.82212233.82202133.32110.50212233.82
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยภูมิ000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ตราด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตาก000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
นครนายก000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
นครปฐม000.00000.00000.00000.00333.75333.75110.50223.25333.75
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น่าน000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
บุรีรัมย์000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ปราจีนบุรี000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
พะเยา000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ระนอง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ระยอง000.00000.00000.00000.00110.16110.16110.16000.00110.16
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00111.25111.25111.25000.00111.25
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ลำพูน000.00000.00000.00110.25110.25220.50000.00220.50220.50
สมุทรสงคราม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00230.05230.05230.05000.00230.05
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00220.74220.74110.62110.12220.74
อุดรธานี000.00000.00110.25000.00000.00110.25000.00110.25110.25
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.0012125.4012125.4011111.40114.0012125.40
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.0011111.8511111.85881.10330.7511111.85
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00