รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00110.33110.33110.33000.00110.33
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
กาญจนบุรี220.26000.00000.00000.009911.13111111.399911.13000.009911.13
กาฬสินธุ์000.00110.25000.00000.00441.13551.38441.13000.00441.13
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขอนแก่น000.00000.00000.00000.0015816252.7015816252.70686914.51909338.1915816252.70
จันทบุรี000.00113.00000.0022141.00000.0033144.00000.0022141.0022141.00
ฉะเชิงเทรา110.06000.00000.00000.00331.59441.65331.59000.00331.59
ชลบุรี221.50000.00000.00110.23551.51883.24551.51110.23661.74
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยภูมิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตราด110.10000.00000.00110.10110.00330.20110.00110.10220.10
ตาก000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
นครปฐม221.13000.00000.00000.00242440.65262641.78212131.40339.25242440.65
นครราชสีมา552.52000.00000.00252531.107710.75373744.377710.75252531.10323241.85
นครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.00221.16221.16221.16000.00221.16
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00141413.10141413.10141413.10000.00141413.10
น่าน000.00000.00000.00771.75993.1316164.88772.63992.2516164.88
บึงกาฬ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บุรีรัมย์000.00000.00883.50000.00383824.76464628.26464628.26000.00464628.26
ปทุมธานี000.00000.00000.00000.007710.757710.757710.75000.007710.75
ปราจีนบุรี000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
พระนครศรีอยุธยา000.00000.00000.00000.00110.17110.17110.17000.00110.17
พะเยา000.00000.00000.00000.0018185.9518185.9518185.95000.0018185.95
พังงา000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
พิจิตร000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.0014151.0914151.0914151.09000.0014151.09
มหาสารคาม000.00000.00000.00000.00330.88330.88330.88000.00330.88
มุกดาหาร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ระยอง000.00110.00000.00110.01330.23550.24440.24000.00440.24
ราชบุรี000.00000.00000.00000.005531.255531.255531.25000.005531.25
ร้อยเอ็ด000.00000.00000.00000.00991.29991.29991.29000.00991.29
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00000.00000.00000.0023232.4823232.4821212.34220.1423232.48
ลำพูน000.00000.00000.00000.00664.42664.42554.39110.03664.42
สกลนคร110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00220.02220.02220.02000.00220.02
สมุทรสงคราม000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
สมุทรสาคร110.03000.00000.00000.00110.06220.09110.06000.00110.06
สระบุรี113.00000.00000.00000.00220.31333.31220.31000.00220.31
สระแก้ว000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00220.01220.01220.01000.00220.01
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00551.22551.22551.22000.00551.22
สุรินทร์000.00000.00000.00000.0017174.1717174.1717174.17000.0017174.17
สุโขทัย000.00000.00000.00000.00110.55110.55110.55000.00110.55
หนองคาย000.00000.00000.00000.00551.25551.25551.25000.00551.25
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00451.25451.25000.00451.25451.25
อำนาจเจริญ000.00000.00000.00000.00220.19220.19220.19000.00220.19
อุดรธานี000.00331.50000.00000.00770.5810102.08770.58000.00770.58
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุทัยธานี110.15000.00000.00000.00000.00110.15000.00000.00000.00
อุบลราชธานี000.00220.63000.00000.00440.45661.08440.45000.00440.45
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00330.7610710728.5811011029.3410210228.72880.6211011029.34
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00818255.14818255.14757649.38665.76818255.14
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00331.42331.42221.32110.10331.42
เลย999.75151521.00000.00110.25505183.157576114.15394068.15121215.25515283.40
แพร่000.00000.00000.00000.00441.00441.00441.00000.00441.00
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.0012712938.2012712938.2012612838.07110.1312712938.20