รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กรุงเทพมหานคร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00331.25331.25000.00331.25331.25
ชัยภูมิ000.00000.00000.001170.00757595.757676165.75484856.502828109.257676165.75
ตาก000.00000.00000.00000.003367.003367.002244.001123.003367.00
นครปฐม000.00000.00000.00000.002224.002224.00000.002224.002224.00
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น่าน110.25333.25000.00552.00212212227.63221221233.13186186189.38313140.25217217229.63
ประจวบคีรีขันธ์000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ปราจีนบุรี000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
พระนครศรีอยุธยา000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พะเยา000.00000.00000.00000.002231.252231.251130.00111.252231.25
พัทลุง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิจิตร000.00000.00000.00000.00333.25333.25333.25000.00333.25
พิษณุโลก000.00000.00000.00000.00770.79770.79770.79000.00770.79
ราชบุรี000.00000.00000.00000.00221.75221.75111.00110.75221.75
ลพบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ลำปาง000.00220.26000.00110.50121121151.53124124152.29119119150.52331.51122122152.03
สกลนคร221.00110.25000.00221.25383845.50434348.00223.00383843.75404046.75
สงขลา000.00000.00000.00000.00162231.30162231.30162231.30000.00162231.30
สระบุรี000.001110.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
สุโขทัย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หนองคาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00222227.00222227.00000.00222227.00222227.00
อุทัยธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ่างทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.0011111.6811111.68881.05330.6311111.68
เชียงใหม่000.00000.00000.005534.009292670.169797704.164040260.165757444.009797704.16
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00994.75994.75441.25553.50994.75
เลย555.00000.00000.00000.00000.00555.00000.00000.00000.00
แพร่000.00000.00000.00000.007273173.357273173.356768157.355516.007273173.35
แม่ฮ่องสอน000.00000.00000.00000.001170.001170.00000.001170.001170.00