รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00333330.75333330.75292927.35443.40333330.75
กาญจนบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กำแพงเพชร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
จันทบุรี6771302.505960208.25000.00303288.501521541,200.883083171,800.131571601,216.13252673.251821861,289.38
ชลบุรี111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ชัยนาท000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชุมพร000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ตรัง000.00000.00000.00000.00784.80784.80784.80000.00784.80
ตราด000.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00000.00111.00
นครราชสีมา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
นครศรีธรรมราช000.00000.00000.00000.00773.50773.50663.00110.50773.50
นครสวรรค์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นนทบุรี000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
ประจวบคีรีขันธ์000.00000.00000.00000.00884.00884.00884.00000.00884.00
ปราจีนบุรี000.00110.25000.00111.00115.00336.25115.00111.00226.00
พัทลุง000.00000.00000.00000.008812.758812.758812.75000.008812.75
พิจิตร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พิษณุโลก000.00000.00000.00111.56000.00111.56000.00111.56111.56
ภูเก็ต000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
ยะลา000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
ระนอง000.00000.00000.00000.00443.59443.59110.84332.75443.59
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ลำพูน000.00000.00000.00000.00884.50884.50112.00772.50884.50
สกลนคร110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
สงขลา000.00000.00000.00000.00553.87553.87443.83110.04553.87
สตูล000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สระบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สิงห์บุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00161629.46161629.46141429.13220.33161629.46
หนองบัวลำภู000.00000.00000.00000.00884.25884.25884.25000.00884.25
อุดรธานี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เชียงราย000.00000.00000.00000.00551.65551.65440.65111.00551.65
เชียงใหม่000.00000.00000.00000.00665.90665.90224.00441.90665.90
เพชรบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เพชรบูรณ์000.00000.00000.00000.00227.00227.00000.00227.00227.00
เลย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แพร่000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00