รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระบี่000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
จันทบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชัยนาท330.75551.75000.00110.25661.8815154.63661.88110.25772.13
นครปฐม110.25000.00000.00000.00110.13220.38110.13000.00110.13
น่าน000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ปราจีนบุรี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ลำปาง000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
สกลนคร776.50000.00000.00000.00000.00776.50000.00000.00000.00
สระแก้ว000.00000.00000.00110.5010103.2511113.7510103.25110.5011113.75
สิงห์บุรี114.00000.00000.00000.00000.00114.00000.00000.00000.00
สุพรรณบุรี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สุราษฎร์ธานี000.00000.00000.00000.00445.62445.62445.62000.00445.62
อุตรดิตถ์000.00000.00000.00110.25000.00110.25110.25000.00110.25
เชียงราย000.00000.00000.00000.00220.01220.01220.01000.00220.01
แพร่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25