รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กบินทร์บุรี000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
นาดี000.00000.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00113.00
ประจันตคาม000.00000.00000.00112.00000.00112.00000.00112.00112.00
ศรีมหาโพธิ000.00000.00000.00000.002225.002225.001110.001115.002225.00
เมืองปราจีนบุรี4416.50000.00000.005522.003032126.953941165.452526107.20101141.753537148.95