รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระแสสินธุ์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คลองหอยโข่ง000.00000.00000.00000.006623.956623.956623.95000.006623.95
ควนเนียง000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
จะนะ000.00000.00000.00000.007716.007716.007716.00000.007716.00
นาทวี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
นาหม่อม000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
บางกล่ำ000.00000.00000.00000.00221.50221.50221.50000.00221.50
ระโนด000.00000.00000.00000.006634.006634.004430.50223.506634.00
รัตภูมิ000.00000.00000.00000.00333.25333.25333.25000.00333.25
สทิงพระ000.00000.00000.00000.00221.50221.50111.00110.50221.50
สะบ้าย้อย000.00110.25000.00000.00334.50444.75334.50000.00334.50
สะเดา000.00000.00000.00000.00458.73458.73458.73000.00458.73
สิงหนคร000.00000.00000.00000.007710.757710.75442.75338.007710.75
หาดใหญ่000.00000.00000.00000.00121322.25121322.2591014.25338.00121322.25
เทพา000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00