รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโครอล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
กล้วย000.00000.00000.00000.00222.00222.00222.00000.00222.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00442.00442.00442.00000.00442.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.001115.001115.001115.00000.001115.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.001212113.751212113.751212113.75000.001212113.75
กวางตุ้ง000.00330.38000.00000.00669.50999.88559.25110.25669.50
กวางตุ้งดอก000.00110.13000.00000.00441.25551.38441.25000.00441.25
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00231.50231.50231.50000.00231.50
กะเพรา000.00000.00000.00000.00778.00778.00778.00000.00778.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00223.25223.25223.25000.00223.25
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ขิง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00333.00333.00333.00000.00333.00
ข่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
คะน้า000.00110.13000.00000.00997.0010107.13886.75110.25997.00
คะน้าฮ่องกง000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
คะน้าเห็ดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
จิงจูฉ่าย000.00000.00000.00000.00551.75551.75551.75000.00551.75
ชะพลู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชุนฉ่าย000.00110.13000.00000.00111.00221.13111.00000.00111.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตำลึงหวาน000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00662.00662.00662.00000.00662.00
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.003321.083321.083321.08000.003321.08
ต้นอ่อนพืช (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (คะน้า)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00110.13330.18440.31330.18110.13440.31
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00110.13220.12330.25220.12110.13330.25
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00110.13000.00110.13000.00110.13110.13
ต้นอ่อนพืช (ผักชี)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ร็อกเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (อิตาเลี่ยนเบซิล)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (โขมแดง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วงอก000.00000.00000.00110.13330.52440.65330.52110.13440.65
ถั่วงอกหัวโต000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ถั่วฝักยาว000.00110.13000.00000.00220.75330.88110.50110.25220.75
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บวบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดหอม000.00220.26000.00000.00446.50666.76446.50000.00446.50
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักชี000.00110.13000.00000.00110.50220.63110.50000.00110.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00447.00447.00447.00000.00447.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.002228.002228.002228.00000.002228.00
ผักบุ้งจีน000.00220.26000.00000.00232330.63252530.89222230.50110.13232330.63
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00112.00110.25222.25110.25112.00222.25
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักเสี้ยน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักโขม000.00330.38000.00000.00773.6310104.01663.50110.13773.63
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.003314.003314.00227.00117.003314.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกเหลือง000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00222.25222.25112.00110.25222.25
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะกรูด000.00000.00000.00000.00224.50224.50110.50114.00224.50
มะนาว000.00000.00000.00000.00443.03443.03331.03112.00443.03
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
มะม่วง000.00000.00000.002245.001130.003375.001130.002245.003375.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือยาว000.00110.13000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00113.00112.00225.00112.00113.00225.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ000.00110.13000.00000.00441.00551.13330.75110.25441.00
ร็อกเก็ตสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ส้มเขียวหวาน000.00111.00000.00000.00111.00222.00111.00000.00111.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
อัลฟัลฟ่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00111.75111.75111.75000.00111.75
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมล่อน000.00000.00000.00112.005551.306653.304451.05222.256653.30
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00220.04220.04220.04000.00220.04
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00220.07660.61880.68550.58330.10880.68
เห็ดถั่งเช่าสีทอง000.00000.00000.00000.00110.23110.23110.23000.00110.23
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00220.13220.13220.13000.00220.13
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00220.11220.11220.11000.00220.11
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00330.22330.22330.22000.00330.22
เห็ดหัวลิง000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00110.02110.03220.05110.03110.02220.05
แตงกวา000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
แตงโม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00334.75334.75334.75000.00334.75
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
โมโรเฮยะ000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00332.00332.00332.00000.00332.00
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ใบเตย000.00000.00000.00000.003310.003310.003310.00000.003310.00
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไวด์ร็อกเก็ต000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00222223.23222223.23181817.60445.63222223.23
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00