รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโครอล000.00000.00000.00000.00110.45110.45110.45000.00110.45
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00331.20331.20331.20000.00331.20
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.00448.00448.00335.00113.00448.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.001313116.251313116.25121298.251118.001313116.25
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00664.50664.50554.25110.25664.50
กวางตุ้งดอก000.00000.00110.08000.00110.50220.58220.58000.00220.58
กะเพรา000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
กุยช่าย000.00000.00110.08000.00000.00110.08110.08000.00110.08
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00331.20331.20331.20000.00331.20
คะน้า000.00000.00220.08000.00774.75994.83884.58110.25994.83
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00443.75443.75443.75000.00443.75
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตำลึงหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.001121.001121.001121.00000.001121.00
ต้นอ่อนพืช (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.23220.23220.23000.00220.23
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ผักชี)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ร็อกเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (อิตาเลี่ยนเบซิล)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (โขมแดง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00682.95682.95462.45220.50682.95
ถั่วงอก000.00000.00000.00000.00220.23220.23220.23000.00220.23
ถั่วงอก,ไควาเระ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00340.88340.88340.88000.00340.88
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.00110.00000.00110.00110.00
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00110.45110.45110.45000.00110.45
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00220.95220.95220.95000.00220.95
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.10110.10000.00110.10110.10
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอมห่อ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00330.48330.48220.38110.10330.48
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ผักบุ้ง000.00000.001125.00000.00113.002228.002228.00000.002228.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00665.39665.39665.39000.00665.39
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ผักบุ้งไทย000.00000.00000.00000.00111.51111.51111.51000.00111.51
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00220.63220.63220.63000.00220.63
ฝรั่ง000.00000.00117.00000.00000.00117.00117.00000.00117.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟินเล่ย์000.00000.00000.00000.00220.95220.95220.95000.00220.95
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00114.00000.00110.50224.50224.50000.00224.50
มะนาว000.00000.00112.00000.00223.55335.55335.55000.00335.55
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004490.004490.004490.00000.004490.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00220.75220.75220.75000.00220.75
มะเขือยาว000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00551.75551.75551.75000.00551.75
ร็อกเก็ตสลัด000.00000.00000.00000.00110.45110.45110.45000.00110.45
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00222.13222.13222.13000.00222.13
อัลฟัลฟ่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมลอน000.00000.00000.00000.001145.001145.001145.00000.001145.00
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00220.95220.95220.95000.00220.95
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00331.20331.20331.20000.00331.20
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00330.19330.19330.19000.00330.19
เห็ดถั่งเช่า000.00110.03000.00000.00550.59660.62550.59000.00550.59
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00331.13331.13220.13111.00331.13
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00330.23330.23330.23000.00330.23
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00330.20330.20330.20000.00330.20
แตงกวา000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
โหระพา000.00000.00000.00000.00442.25442.25442.25000.00442.25
ใบมะกรูด000.00000.00110.50000.00000.00110.50110.50000.00110.50
ใบเตย000.00000.00000.00000.001212.001212.001212.00000.001212.00
ไวด์ร็อกเก็ต000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00225.00000.00000.00262631.66282836.66252530.66111.00262631.66
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25