รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโครอล000.00000.00110.45000.00000.00110.45110.45000.00110.45
กรีนโอ๊ค000.00000.00110.45000.00220.75331.20331.20000.00331.20
กล้วยน้ำว้า000.00000.00114.00000.00331.25445.25445.25000.00445.25
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไม้000.00000.00000.005538.007760.25121298.257760.255538.00121298.25
กวางตุ้ง000.00226.00000.00000.00554.257710.25554.25000.00554.25
กวางตุ้งดอก000.00114.00110.08000.00110.50334.58220.58000.00220.58
กวางตุ้งไต้หวัน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00110.25000.00332.00442.25442.25000.00442.25
กุยช่าย000.00000.00110.08000.00000.00110.08110.08000.00110.08
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00221.00221.00221.00000.00221.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
คอสสลัด000.00000.00110.45000.00220.75331.20331.20000.00331.20
คะน้า000.00339.00330.33000.00665.25121214.58995.58000.00995.58
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ชะอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ชุนฉ่าย000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00110.25000.00221.00331.25331.25000.00331.25
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตำลึงหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00111.00000.00000.00110.50221.50110.50000.00110.50
ต้นอ่อนพืช000.00000.00000.00000.002221.062221.062221.06000.002221.06
ต้นอ่อนพืช (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00220.23220.23220.23000.00220.23
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลิสง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00110.13000.00352.32462.45462.45000.00462.45
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00110.13000.00110.13220.26220.26000.00220.26
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนเหรียง)000.00000.00110.13000.00000.00110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ผักชี)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (ร็อกเก็ต)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (อิตาเลี่ยนเบซิล)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ต้นอ่อนพืช (โขมแดง)000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วงอก000.00000.00110.13000.00110.10220.23220.23000.00220.23
ถั่วงอก,ไควาเระ000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วฝักยาว000.00000.00120.50000.00220.38340.88340.88000.00340.88
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00000.00110.45000.00000.00110.45110.45000.00110.45
บัตเตอร์เฮด000.00000.00110.45000.00110.50220.95220.95000.00220.95
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอมห่อ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
ผักชี000.00000.00110.13000.00000.00110.13110.13000.00110.13
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.001125.00113.002228.002228.00000.002228.00
ผักบุ้งจีน000.00222.00110.50000.00558.638811.13669.13000.00669.13
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00222.50222.50222.50000.00222.50
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00332.63332.63332.63000.00332.63
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00110.25000.00110.50220.75220.75000.00220.75
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ฟักทองญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ฟินเล่ย์000.00000.00110.45000.00110.50220.95220.95000.00220.95
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00114.00000.00110.50224.50224.50000.00224.50
มะนาว000.00000.00110.25000.00225.30335.55222.25113.30335.55
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004490.004490.004490.00000.004490.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ000.00112.00000.00000.00113.00225.00113.00000.00113.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ000.00000.00110.25000.00330.75441.00441.00000.00441.00
ร็อกเก็ตสลัด000.00000.00110.45000.00000.00110.45110.45000.00110.45
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มเขียวหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00110.13000.00112.00222.13222.13000.00222.13
อัลฟัลฟ่า000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมล่อน000.00112.001116.001145.00110.254463.252216.251145.003361.25
เรดคอรัล000.00000.00110.45000.00110.50220.95220.95000.00220.95
เรดโอ๊ค000.00000.00110.45000.00220.75331.20331.20000.00331.20
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00110.02000.00220.17330.19330.19000.00330.19
เห็ดถั่งเช่า000.00110.03440.36000.00220.26770.65660.62000.00660.62
เห็ดนางฟ้า000.00000.00110.13000.00110.00220.13220.13000.00220.13
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00110.03110.13110.04110.06440.26220.19110.04330.23
เห็ดหัวลิง000.00110.03000.00000.00000.00110.03000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00000.00000.00000.00110.00110.00110.00000.00110.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00110.03110.02220.18000.00440.23220.03110.17330.20
แตงกวา000.00000.00110.25000.00220.50330.75330.75000.00330.75
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00110.25000.00110.25220.50220.50000.00220.50
แตงโม000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
โหระพา000.00000.00110.25000.00332.00442.25442.25000.00442.25
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ใบเตย000.00000.00000.00000.001212.001212.001212.00000.001212.00
ไวด์ร็อกเก็ต000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00445.50000.00252530.42292935.92272733.66222.26292935.92
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00110.25000.00110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00110.13000.00110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00110.13000.00110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00110.13000.00110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00110.13000.00110.13110.13000.00110.13
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00110.25000.00110.25110.25000.00110.25