รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00668.25668.25668.25000.00668.25
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโบลว์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00110.02000.00000.00220.58330.60220.58000.00220.58
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.008848.758848.758848.75000.008848.75
กล้วยหอม000.00000.00000.00110.50231,066.00341,066.50231,066.00110.50341,066.50
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00223.02000.00000.00110.08333.10110.08000.00110.08
กวางตุ้งใบ000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00110.25000.0010105.3811115.6311115.63000.0011115.63
ขนุน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00664.75000.00000.00000.00664.75000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
คะน้า000.00117.00000.00000.00220.58337.58220.58000.00220.58
คะแยง000.00111.00110.25000.00220.14441.39330.39000.00330.39
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00110.50000.00000.00330.63441.13330.63000.00330.63
ชะอม000.00000.00000.00000.00774.83774.83774.83000.00774.83
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.003337.003337.003337.00000.003337.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ถั่วฝักยาว000.00221.25000.00000.00332.25553.50332.25000.00332.25
ถั่วลันเตา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
บวบ000.00220.75000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
ปอแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ผักชี000.00115.00000.00112.00000.00227.00000.00112.00112.00
ผักบุ้งจีน000.00220.52000.00000.00151542.21171742.73151542.21000.00151542.21
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักแพรว000.00111.00000.00111.00441.51663.51441.51111.00552.51
ฝรั่ง000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
พริก000.00332.75000.00000.00110.25443.00110.25000.00110.25
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
มะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00226.25226.25226.25000.00226.25
มะม่วง000.00225.50000.00000.00115.003310.50115.00000.00115.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00224.25000.00000.00111.00335.25111.00000.00111.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือพวง000.00224.00000.00000.00442.00666.00442.00000.00442.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ000.00553.75000.00000.00221.00774.75221.00000.00221.00
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังบริโภคสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม1111.001111.00000.00000.00000.002222.00000.00000.00000.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00141478.21141478.21141478.21000.00141478.21
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00220.58220.58220.58000.00220.58
เห็ด000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00110.50220.53331.03220.53110.50331.03
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แค000.00000.00000.00000.00110.13110.13000.00110.13110.13
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.0044120.2544120.2544120.25000.0044120.25
แตงกวา000.00553.25000.00000.00000.00553.25000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.0033201.0033201.0033201.00000.0033201.00
แตงโมอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โมโรเฮยะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00664.00000.00000.0014147.50202011.5013137.00110.5014147.50
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ใบเตย000.00000.00000.00000.00330.82330.82330.82000.00330.82
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00110.25663.57773.82552.57221.25773.82