รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00668.25668.25558.00110.25668.25
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโบลว์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค110.13000.00000.00110.08220.52440.73220.52110.08330.60
กล้วย446.00000.00000.00000.00000.00446.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.008848.758848.758848.75000.008848.75
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00231,066.00231,066.00231,066.00000.00231,066.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง555.57000.00000.00000.00333.10888.67333.10000.00333.10
กวางตุ้งใบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา772.31000.00000.00000.0011115.6318187.9411115.63000.0011115.63
ขนุน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00331.75000.00000.00111.75443.50111.75000.00111.75
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00110.08000.00110.08000.00110.08110.08
คะน้า7710.57000.00000.00000.00220.589911.15220.58000.00220.58
คะแยง000.00000.00110.25000.00220.14330.39330.39000.00330.39
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชมพู่110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00441.13441.13441.13000.00441.13
ชะอม110.25000.00000.00000.00885.08995.33664.50220.58885.08
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้110.50000.00000.00000.003337.004437.503337.00000.003337.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ถั่วฝักยาว220.25000.00000.00000.00332.25552.50332.25000.00332.25
ถั่วลันเตา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม110.19000.00000.00000.00000.00110.19000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00110.08000.00110.08000.00110.08110.08
บัวสาย113.00000.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
ปอแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ผักชี112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน884.63000.00000.00000.00161642.23242446.86141441.35220.88161642.23
ผักบุ้งน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ผักแพรว000.00000.00000.00000.00441.51441.51441.51000.00441.51
ฝรั่ง3313.00000.00000.00000.00000.003313.00000.00000.00000.00
พริก225.50000.00000.00000.00110.25335.75110.25000.00110.25
พริกขี้หนู110.06000.00000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00110.08000.00110.08000.00110.08110.08
มะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว333.50000.00000.00000.00226.25559.75226.25000.00226.25
มะพร้าว110.50000.00000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะม่วง113.00000.00000.00000.003319.004422.003319.00000.003319.00
มะม่วงหาวมะนาวโห่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน110.50000.00000.00000.00111.00221.50111.00000.00111.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือพวง220.56000.00000.00000.00553.00773.56553.00000.00553.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ220.56000.00000.00000.00110.25330.81110.25000.00110.25
มะเขือเปราะ331.06000.00000.00000.00331.25662.31331.25000.00331.25
มะเขือไข่เต่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังบริโภคสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม000.00000.00000.00000.001111.001111.001111.00000.001111.00
เมล่อน110.50000.00000.00000.00131377.71141478.21131377.71000.00131377.71
เรดคอรัล000.00000.00000.00110.08000.00110.08000.00110.08110.08
เรดโอ๊ค110.13000.00000.00110.08110.50330.71110.50110.08220.58
เห็ด110.25000.00000.00000.00110.25220.50110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.0044120.2544120.2544120.25000.0044120.25
แตงกวา110.03000.00000.00000.00110.25220.28110.25000.00110.25
แตงร้าน112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.0033201.0033201.0033201.00000.0033201.00
แตงโมอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โมโรเฮยะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา662.31000.00000.00000.00181810.00242412.3117179.50110.50181810.00
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ใบเตย000.00000.00000.00000.00330.82330.82330.82000.00330.82
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00552.57552.57552.57000.00552.57