รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00228.75225.00000.00443.258817.00668.25000.00668.25
กรีนคอส000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
กรีนโบลว์000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00551.52000.00000.00110.08661.60110.08000.00110.08
กล้วย000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00448.25000.00000.005541.509949.755541.50000.005541.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00341,066.50341,066.50231,066.00110.50341,066.50
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.007743.52000.00000.00110.088843.60110.08000.00110.08
กวางตุ้งใบ115.00000.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00225.50111.00000.00994.13121210.63995.00110.1310105.13
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.001110.00000.00000.001110.001110.00000.001110.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00191920.75000.00000.00000.00191920.75000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00110.01000.00000.00110.08220.09110.08000.00110.08
คะน้า000.008821.52000.00000.00220.58101022.10220.58000.00220.58
คะแยง000.00000.00220.38000.00110.01330.39330.39000.00330.39
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00110.50110.25000.00220.38441.13220.38110.25330.63
ชะอม000.00000.00000.00000.00663.83663.83663.83000.00663.83
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.003337.003337.003337.00000.003337.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00224.25000.00000.00000.00224.25000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00994.25111.00000.00221.2512126.50332.25000.00332.25
ถั่วลันเตา000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00223.50000.00000.00000.00223.50000.00000.00000.00
บวบ000.00111142.50000.00000.00000.00111142.50000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00110.00000.00000.00110.08220.08110.08000.00110.08
ปอแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ผักชี115.00334.00000.00000.00112.005511.00000.00112.00112.00
ผักบุ้งจีน2234.00440.77221.25000.00121215.96202051.98141417.21000.00141417.21
ผักบุ้งน้ำ000.001110.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00110.13000.00110.13220.26220.26000.00220.26
ผักแพรว000.00000.00000.00110.13551.76661.89330.51331.38661.89
พริก000.00444.25000.00000.00000.00444.25000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.003312.00000.00000.00000.003312.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00220.25000.00000.00110.08330.33110.08000.00110.08
มะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว000.00110.25000.00000.00116.00226.25116.00000.00116.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00335.00000.00000.00000.00335.00000.00000.00000.00
มะระจีน114.009930.50000.00000.00111.00111135.50111.00000.00111.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
มะเขือ000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00110.50110.50000.00221.00442.00331.50000.00331.50
มะเขือยาว000.004414.00000.00000.00000.004414.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ000.00334.01000.00000.00000.00334.01000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ000.00554.75000.00000.00221.00775.75221.00000.00221.00
มะเขือไข่เต่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังบริโภคสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
วอเตอร์เครส000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม1111.00000.00000.00000.00000.001111.00000.00000.00000.00
เมล่อน1126.001140.00110.50112.00111111.71151580.21121212.21112.00131314.21
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
เรดโอ๊ค000.00331.25000.00000.00110.08441.33110.08000.00110.08
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00663.25000.00000.00220.78884.03110.28110.50220.78
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.0044120.2544120.2544120.25000.0044120.25
แตงกวา000.00332.50000.00000.00000.00332.50000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.0033201.0033201.0033201.00000.0033201.00
แตงโมอ่อน000.005522.00000.00000.00000.005522.00000.00000.00000.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โมโรเฮยะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00228.00221.00000.0012126.50161615.5012126.75220.7514147.50
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ใบเตย112.00000.00000.00000.00220.57332.57220.57000.00220.57
ไผ่000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์110.07110.25000.00000.00553.50773.82332.25221.25553.50