รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00668.25668.25668.25000.00668.25
กรีนโบลว์000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค111.00110.00000.00000.00110.08331.08110.08000.00110.08
กล้วย000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า111.00000.00000.00000.005541.506642.505541.50000.005541.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00341,066.50341,066.50231,066.00110.50341,066.50
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง110.08110.00000.00000.00000.00220.08000.00000.00000.00
กวางตุ้งใบ115.00000.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
กะเพรา110.25115.00111.00000.00994.13121210.3810105.13000.0010105.13
ข่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00220.75000.00000.00000.00220.75000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00110.01000.00000.00110.08220.09110.08000.00110.08
คะน้า110.08000.00000.00000.00110.50220.58110.50000.00110.50
คะแยง000.00000.00000.00000.00330.39330.39330.39000.00330.39
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00110.50000.00000.00330.63441.13330.63000.00330.63
ชะอม000.00000.00000.00000.00663.83663.83663.83000.00663.83
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.003337.003337.003337.00000.003337.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว332.25110.00000.00000.00222.00664.25222.00000.00222.00
ถั่วลันเตา110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
น้ำเต้า112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตตาเวีย000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00110.00000.00000.00110.08220.08110.08000.00110.08
ปอแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักคาวตอง000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
ผักชี226.00110.00000.00000.00112.00448.00112.00000.00112.00
ผักบุ้งจีน3334.08220.50111.00000.00121216.13181851.71131317.13000.00131317.13
ผักบุ้งน้ำ000.001110.00000.00000.00000.001110.00000.00000.00000.00
ผักปลัง000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ผักแพรว000.00000.00000.00000.00661.89661.89550.89111.00661.89
พริก110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก000.00110.00000.00000.00110.08220.08110.08000.00110.08
มะกรูด000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะนาว110.25000.00000.00000.00116.00226.25116.00000.00116.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะรุม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์)115.00000.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
มะเขือ110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะเขือพวง000.00110.50000.00000.00331.50442.00331.50000.00331.50
มะเขือเทศ000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
มะเขือเปราะ110.25000.00000.00000.00221.00331.25221.00000.00221.00
มันสำปะหลังบริโภคสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
วอเตอร์เครส000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน1126.00000.00000.00000.00131315.71141441.71131315.71000.00131315.71
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00110.08110.08110.08000.00110.08
เรดโอ๊ค111.00110.00000.00000.00110.08331.08110.08000.00110.08
เห็ด110.25553.00000.00000.00220.78884.03220.78000.00220.78
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แค000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.0044120.2544120.2544120.25000.0044120.25
แตงกวา110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.0033196.0033196.0033196.00000.0033196.00
แมงลัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โมโรเฮยะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา110.25115.00111.00000.0013136.50161612.7513137.00110.5014147.50
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ใบเตย112.00000.00000.00000.00220.57332.57220.57000.00220.57
ไผ่000.002217.00000.00000.00000.002217.00000.00000.00000.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์000.00110.25000.00000.00443.25553.50333.00110.25443.25