รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระเจี๊ยบเขียว112.00111.50000.00000.009923.00111126.50225.007718.009923.00
กรีนคอส110.50000.00000.00000.00110.50221.00000.00110.50110.50
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโครอล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค221.25000.00000.00000.00441.08662.33220.55220.53441.08
กล้วย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.005535.755535.753332.25223.505535.75
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00223.50223.50111.00112.50223.50
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง110.50000.00000.00000.00221.50332.00111.00110.50221.50
กวางตุ้งดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งฮ่องเต้110.50000.00000.00000.00110.50221.00000.00110.50110.50
กวางตุ้งใบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา220.75110.25000.00000.00665.52996.52334.02331.50665.52
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.001224.001224.001224.00000.001224.00
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00000.00000.00000.00225.50225.50225.50000.00225.50
ข้าวโพดหวาน110.50000.00000.00000.00110.50221.00000.00110.50110.50
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00330.12330.12110.05220.07330.12
คะน้า000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
คะน้าฮ่องกง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกชมจันทร์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกแค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.00224.56224.56224.56000.00224.56
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00664.87664.87333.87331.00664.87
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนกระเจี๊ยบ)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนข้าวสาลี)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ)000.00110.10000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ถั่วพุ่ม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้อยหน่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า111.00000.00000.00000.00111.00222.00111.00000.00111.00
บวบ000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
บวบหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด110.50000.00000.00000.00441.07551.57110.50330.57441.07
บัวสาย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว (ไดโตเกียว)110.50000.00000.00000.00110.50221.00000.00110.50110.50
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี110.25000.00000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักบุ้งจีน442.25000.00000.00000.00332.00774.25221.50110.50332.00
ผักบุ้งไทย000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานบ้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักโขม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00223.50223.50111.50112.00223.50
ฝรั่งกิมจู117.00000.00000.00000.00000.00117.00000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
พริก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกขี้หนูผลใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก110.50000.00000.00000.00551.11661.61220.55330.56551.11
มะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
มะม่วง1219.00000.00000.00000.001111105.001213124.001111105.00000.001111105.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00113.75000.00000.007750.758854.507750.75000.007750.75
มะระ111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือ111.00000.00000.00000.00225.50336.50000.00225.50225.50
มะเขือพวง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
มะเขือม่วง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ110.50000.00000.00000.00110.13220.63110.13000.00110.13
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00110.50111.00221.50111.00110.50221.50
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00110.28110.28110.28000.00110.28
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ร็อกเก็ตสลัด110.10000.00000.00000.00110.10220.20000.00110.10110.10
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00110.37110.37110.37000.00110.37
องุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อัญชัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อินทผลัม000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
เมล่อน110.50000.00111.75111.006622.389925.637724.13111.008825.13
เรดคอรัล000.00000.00000.00000.00220.08220.08110.05110.03220.08
เรดโครอล000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค221.25000.00000.00000.00551.11772.36220.55330.56551.11
เสาวรส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดขอนขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางนวล000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน110.10000.00000.00000.00331.19441.29110.09221.10331.19
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
เห็ดเยื่อไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แก้วมังกร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แค000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00223.75223.75112.75111.00223.75
แตงกวา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
แตงกวาญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แฟง000.00000.00000.00000.00115.00115.00000.00115.00115.00
โสนกินดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00110.25000.00000.00885.70995.95443.70442.00885.70
ไผ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไวด์ร็อกเก็ต000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00