รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กระท้อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วย222.00000.00000.00000.00336.50558.50336.50000.00336.50
กล้วยน้ำว้า3311.50000.00000.00000.00110.504412.00110.50000.00110.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00334.50000.00000.00000.00334.50000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00661.58661.58661.58000.00661.58
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กุยช่าย112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ข่า000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ข้าวโพดเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า220.50000.00330.30000.00330.88881.68661.18000.00661.18
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้552.25000.00000.00000.003312.508814.753312.50000.003312.50
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วลิสง101043.50000.00000.00000.00000.00101043.50000.00000.00000.00
ถั่วเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บวบเหลี่ยม110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
บอระเพ็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00441.03441.03441.03000.00441.03
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน110.25000.00000.00000.00110.25220.50110.25000.00110.25
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก441.75000.00000.00000.00443.50885.25443.50000.00443.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
มะกรูด112.00112.00000.00000.00111.00335.00111.00000.00111.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว5511.25000.00111.00000.003311.509923.754412.50000.004412.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วง000.00000.00111.00000.003341.004442.004442.00000.004442.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ999.00000.00000.00000.00000.00999.00000.00000.00000.00
มะเขือ220.50000.00000.00000.00110.25330.75110.25000.00110.25
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00221.25221.25221.25000.00221.25
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.003319.00000.001718152.002021171.002021171.00000.002021171.00
หน่อไม้ฝรั่ง114.00000.00000.00000.00114.00228.00114.00000.00114.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00220.50220.50220.50000.00220.50
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00111.00000.00101020.00111121.00111121.00000.00111121.00
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ด000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แฟง110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
โหระพา330.75000.00000.00000.00000.00330.75000.00000.00000.00
ใบมะกรูด220.75000.00000.00000.00111.50332.25111.50000.00111.50
ใบเตย000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03