รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กระท้อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วย000.00000.00000.00000.00447.50447.50447.50000.00447.50
กล้วยน้ำว้า1130.00000.00000.00000.00110.502230.50110.50000.00110.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00334.50334.50334.50000.00334.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง110.05000.00000.00000.00551.08661.13551.08000.00551.08
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์5555607.508896.25000.00000.00000.006363703.75000.00000.00000.00
ข้าวโพดเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า000.00000.00000.00110.10771.35881.45881.45000.00881.45
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้110.25000.00000.00110.251112.003312.501112.00110.252212.25
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บอระเพ็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00331.25331.25331.25000.00331.25
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี110.05000.00000.00000.00000.00110.05000.00000.00000.00
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ฟ้าทะลายโจร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00223.00223.00223.00000.00223.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.008825.258825.258825.25000.008825.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004442.004442.004442.00000.004442.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก(มะไห่)110.50000.00000.00000.00220.50331.00220.50000.00220.50
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00110.50000.00000.00000.00110.50000.00000.00000.00
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว5515.25000.00000.00000.00111.006616.25111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.001112.001112.00000.001112.001112.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังโรงงาน4848685.704242548.25000.00000.00000.0090901,233.95000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.003327.00112.00000.001920174.002324203.001920174.00112.002021176.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมลอน000.00000.00000.00000.00101020.50101020.50101020.50000.00101020.50
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ด110.50000.00000.00000.00110.06220.56110.06000.00110.06
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.11110.11110.11000.00110.11
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ใบเตย000.00000.00000.00114.00000.00114.00000.00114.00114.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00111.50000.00111.50000.00111.50111.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00