รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กระท้อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วย664.06000.00113.00000.00334.50101011.56447.50000.00447.50
กล้วยน้ำว้า1130.00000.00000.00000.00110.502230.50110.50000.00110.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00112.00000.00222.50334.50334.50000.00334.50
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00110.10000.00440.98551.08551.08000.00551.08
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขมิ้น000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ขมิ้นชัน111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ข่า111.00000.00000.00000.00110.50221.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.75110.75000.00110.75110.75
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์7676809.75000.00000.00000.00000.007676809.75000.00000.00000.00
ข้าวโพดเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า110.25220.27000.00000.00550.93881.45550.93000.00550.93
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ตะไคร้441.38000.00000.00000.002212.256613.632212.25000.002212.25
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่ว110.06000.00000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วเขียว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
บอระเพ็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00110.02000.00000.00000.00110.02000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม000.00220.75000.00000.00220.75441.50110.50110.25220.75
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี110.25110.25000.00000.00000.00220.50000.00000.00000.00
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักสลัด000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก221.50110.25112.00000.00220.50664.25332.50000.00332.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ฟ้าทะลายโจร000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
มะกรูด111.00000.00000.00000.00223.00334.00223.00000.00223.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
มะนาว448.35000.00000.00000.007715.50111123.857715.50000.007715.50
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00113.00000.00000.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วง221.00000.00000.00000.004442.006643.004442.00000.004442.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ110.06000.00000.00000.00000.00110.06000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก(มะไห่)331.00110.25000.00000.00000.00441.25000.00000.00000.00
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ554.10000.00000.00000.00000.00554.10000.00000.00000.00
มะเขือ110.13000.00000.00000.00000.00110.13000.00000.00000.00
มะเขือยาว5515.25000.00000.00000.00111.006616.25111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.001112.001112.001112.00000.001112.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังโรงงาน90901,243.95000.00000.00000.00000.0090901,243.95000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.001110.001110.001110.00000.001110.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ000.00000.00112.002210.001718159.002021171.001718159.003312.002021171.00
หน่อไม้ฝรั่ง114.00000.00000.00000.00114.00228.00114.00000.00114.00
หม่อน000.00000.00110.25000.00000.00110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00000.00111121.00111121.00111121.00000.00111121.00
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ด331.06000.00000.00000.00000.00331.06000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน110.04000.00000.00000.00000.00110.04000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี110.04000.00000.00000.00220.26330.30220.26000.00220.26
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู110.04000.00000.00000.00000.00110.04000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แฟง110.25000.00000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
โหระพา110.25110.25000.00000.00000.00220.50000.00000.00000.00
ใบมะกรูด220.75000.00000.00000.00111.50332.25111.50000.00111.50
ใบเตย110.25000.00000.00000.00114.00224.25114.00000.00114.00
ไผ่000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไพล000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03