รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระชาย000.00000.00000.00110.50000.00110.50000.00110.50110.50
กระท้อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กล้วย000.00000.00000.00000.00447.50447.50447.50000.00447.50
กล้วยน้ำว้า000.00000.00000.00000.002230.502230.502230.50000.002230.50
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กล้วยไข่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00661.13661.13661.13000.00661.13
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งใบ,ดอก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
กะหล่ำปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กะเพรา000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กุยช่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขจร,ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขมิ้น000.00110.25000.00000.00111.00221.25111.00000.00111.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข่า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ข้าวโพดฝักสด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักอ่อน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง000.00000.00000.00000.004454.254454.254454.25000.004454.25
ข้าวโพดเหนียว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
คะน้า110.50000.00000.00000.00661.25771.75661.25000.00661.25
ชมพู่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะพลู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ชะอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตะไคร้000.00000.00000.00000.003312.503312.503312.50000.003312.50
ตั้งโอ๋000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ตำลึง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่ว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วฝักยาว220.75000.00000.00000.00110.25331.00110.25000.00110.25
ถั่วลิสง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ถั่วเขียว000.00000.00000.00111.00000.00111.00111.00000.00111.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
บอระเพ็ด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์นัทสควอช111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ผักกาดขาวปลี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหอม110.50000.00000.00000.00331.25441.75331.25000.00331.25
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดเขียวปลี000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักชี000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักชีลาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
ผักสลัด000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักหวานป่า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริก000.00000.00000.00000.00332.50332.50332.50000.00332.50
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
พริกไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟัก,แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ฟ้าทะลายโจร000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะกรูด000.00000.00000.00000.00445.00445.00445.00000.00445.00
มะกรูด,ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะขาม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะนาว000.00000.00000.00000.008825.258825.258825.25000.008825.25
มะพร้าว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วง000.00000.00000.00000.004442.004442.004442.00000.004442.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก110.50220.50000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
มะระขี้นก(มะไห่)000.00000.00000.00000.00330.75330.75330.75000.00330.75
มะระจีน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะละกอ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มะเขือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือยาว000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเทศ000.00000.00000.001112.00000.001112.00000.001112.001112.00
มะเขือเทศราชินี000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
มะเขือเปราะ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มันสำปะหลังโรงงาน4142819.956653.25000.00000.003636512.0083841,385.203636512.00000.003636512.00
มันเทศ000.00000.00000.00115.00000.00115.00000.00115.00115.00
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.001110.00000.001110.00000.001110.001110.00
ลำไย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ส้มโอ115.00000.00000.00000.002425208.002526213.002324206.00112.002425208.00
หน่อไม้ฝรั่ง000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
หม่อน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หัวไชเท้า111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
อินทผลัม112.00000.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เบบี้คอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เผือกหอม000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เมล่อน000.00000.00000.00111.008818.509919.509919.50000.009919.50
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดคอส000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ด000.00000.00000.00000.00110.06110.06110.06000.00110.06
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00110.11110.11110.11000.00110.11
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดภูฏาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
แตงกวา111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แตงโม000.00000.00000.00000.00228.00228.00228.00000.00228.00
แตงไทย000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
แฟง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
โหระพา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ใบมะกรูด000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ใบเตย000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ไผ่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไผ่ตง000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
ไผ่หวาน000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไพล000.00110.50000.00000.00110.25220.75110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00