รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กรีนคอรัล000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กรีนโอ๊ค000.00220.14000.00000.00574.50794.64111.00463.50574.50
กล้วย440.00110.00000.00000.00000.00550.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00228.15000.00000.004418.006626.154418.00000.004418.00
กล้วยหอม000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00110.26000.00000.002213.003313.262213.00000.002213.00
กล้วยไข่111.00000.00113.00000.00000.00224.00113.00000.00113.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.004411.004411.00000.004411.004411.00
กวางตุ้ง000.00220.01221.01334.00111.00886.02222.00444.01666.01
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กะเพรา11114.00551.00332.50383941.00707573.34127133121.84424543.34697273.50111117116.84
กุยช่าย000.00110.00000.00000.00223.63333.63223.63000.00223.63
ขนุน111.004413.006637.00000.001313142.002424193.001717157.002222.001919179.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00221.23000.00000.00221.23111.00110.23221.23
ข้าวโพดฝักสด111.00110.00000.00000.00000.00221.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
คอสสลัด000.00120.28110.01000.00463.50693.79111.00462.51573.51
คะน้า221.00440.01331.27222.00111.0012125.28222.00442.27664.27
ชะอม000.00334.25000.00000.00335.25669.50110.25225.00335.25
ต้นหอม111.00110.00000.00000.00171731.00191932.00333.00141428.00171731.00
ต้นอ่อนพืช000.00110.00000.00000.00120.04230.04120.04000.00120.04
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)111.00000.00330.82220.27440.7710102.86550.84441.02991.86
ถั่วฝักยาว330.00452.00000.00222.00110.1310114.13110.13222.00332.13
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วลิสง110.00330.00000.00000.00000.00440.00000.00000.00000.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.001221.001221.00000.001221.001221.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ทุเรียนหมอนทอง000.009932.008824.50000.00000.00171756.508824.50000.008824.50
น้อยหน่า000.00000.00000.00111.50000.00111.50000.00111.50111.50
บวบ000.00110.00000.00111.00111.00332.00000.00222.00222.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00000.00585.00585.00111.00474.00585.00
ผักกาดขาว000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ผักกาดขาว(ไดโตเกียว)000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
ผักกาดหอม000.00110.14000.00111.00000.00221.14111.00000.00111.00
ผักกาดหัว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00221.00221.00000.00221.00221.00
ผักกูด120.00110.00000.00000.00000.00230.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00110.00000.00000.00221.50331.50111.00110.50221.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้ง331.00220.00000.00111.002260.008862.002260.00111.003361.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักสลัด111.00110.00000.00000.00330.70551.70330.70000.00330.70
ผักหวานป่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00000.00110.01000.00000.00110.01000.00110.01110.01
ฝรั่ง000.00000.00111.00000.002224.003325.00114.002221.003325.00
พริก220.00441.03000.00000.00998.0515159.08665.05333.00998.05
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริกหนุ่มเขียว110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00110.14000.00000.00000.00110.14000.00000.00000.00
พุทรา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบริ์ก000.00000.00110.04000.00331.50441.54000.00441.54441.54
มะกรูด000.00110.00111.00000.00112.00333.00223.00000.00223.00
มะนาว662.00446.09114.00111.00446.00161619.09225.00446.006611.00
มะพร้าว110.00000.00111.00000.00000.00221.00000.00111.00111.00
มะม่วง110.001014754.001160.0022258.001023996.0024412,068.001023816.0033498.0013261,314.00
มะม่วงทองดำ000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00119.00000.00000.00000.00119.00000.00000.00000.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00226.00226.00226.00000.00226.00
มะระ/มะระขี้นก111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะละกอ110.00000.00000.00114.0022105.0044109.001145.002264.0033109.00
มะเขือ331.00220.00112.00000.00111.00774.00000.00223.00223.00
มะเขือเทศ110.00000.00000.00000.00221.07331.07221.07000.00221.07
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
มะเขือเปราะ000.00110.03000.00000.00110.25220.28110.25000.00110.25
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00224.14224.14224.14000.00224.14
มังคุด220.005522.007732.00000.003318.00171772.00101050.00000.00101050.00
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
สับปะรด7753.005050566.0077117.00911414.0043531,912.001161283,062.0028371,155.0031341,288.0059712,443.00
หน่อไม้110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00110.14000.00000.00110.50220.64000.00110.50110.50
องุ่น000.001130.00000.001130.00000.002260.00000.001130.001130.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เงาะโรงเรียน110.00227.00338.00000.00000.006615.00338.00000.00338.00
เมล่อน110.00110.15000.00000.007724.869925.017724.86000.007724.86
เรดคอรัล000.00000.00110.02000.00000.00110.02000.00110.02110.02
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00352.50352.50000.00352.50352.50
เรดโอ๊ค000.00110.14111.00000.00573.75794.89221.25463.50684.75
เห็ดถั่งเช่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดนางฟ้า000.00000.00111.00333.00111.50555.50222.50333.00555.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.001110.00220.754426.256616.04131353.04446.048837.00121243.04
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
แค000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00111.002210.053311.052210.05111.003311.05
แตงกวา551.00110.00000.00222.00110.25993.25110.25222.00332.25
แตงโม000.00000.00000.00000.003390.073390.073390.07000.003390.07
แตงไทย000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
แฟง331.00000.00000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00110.25110.02110.02330.29220.27110.02330.29
โหระพา000.00110.00000.00111.00443.28664.28443.28111.00554.28
ใบแมงลัก000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไควาเระ000.00000.00110.25000.00110.02220.27220.27000.00220.27
ไผ่หวาน000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์115.003335.03110.255535.50181854.752828130.53161681.25889.25242490.50
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00110.75000.00110.00220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00