รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กรีนคอรัล000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กรีนคอส110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กรีนโอ๊ค220.00110.00000.00000.00684.649114.64221.14463.50684.64
กล้วย660.00110.00000.00000.00000.00770.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00118.00000.00000.005518.156626.155518.15000.005518.15
กล้วยหอม000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.003313.263313.263313.26000.003313.26
กล้วยไข่111.00000.00113.00000.00000.00224.00000.00113.00113.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.004411.004411.00000.004411.004411.00
กวางตุ้ง120.00110.00221.01334.00221.019106.02332.01444.01776.02
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กะเพรา11114.00551.00141413.50383941.00616462.34129133121.84444543.34697273.50113117116.84
กุยช่าย000.00110.00000.00000.00223.63333.63223.63000.00223.63
ขนุน111.005516.206637.00000.001313142.002525196.201313140.006639.001919179.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00221.23000.00000.00221.23111.00110.23221.23
ข้าวโพดฝักสด221.00110.00000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00111.00
คอสสลัด000.00000.00110.01000.00583.78693.79231.28462.51693.79
คะน้า331.00330.00331.27222.00221.0113135.28332.01442.27774.28
ชะอม000.00334.25000.00000.00335.25669.50110.25225.00335.25
ต้นหอม111.00110.00000.00000.00171731.00191932.00333.00141428.00171731.00
ต้นอ่อนพืช000.00110.00000.00000.00120.04230.04120.04000.00120.04
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน)111.00000.00330.82220.27440.7710102.86440.59551.27991.86
ถั่วฝักยาว880.00342.00000.00222.00441.8617185.86441.86222.00663.86
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วลิสง110.00330.00000.00000.00000.00440.00000.00000.00000.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.001221.001221.00000.001221.001221.00
ทุเรียน000.00000.00000.005515.60114.006619.60114.005515.606619.60
ทุเรียนหมอนทอง000.009932.00335.50000.00000.00121237.50000.00335.50335.50
น้อยหน่า000.00111.20000.00111.50000.00222.70000.00111.50111.50
บวบ000.00110.00000.00111.00111.00332.00000.00222.00222.00
บัตเตอร์เฮด110.00000.00000.00000.00585.00695.00111.00474.00585.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดขาว(ไดโตเกียว)000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00111.00110.14221.14221.14000.00221.14
ผักกาดหัว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดแก้ว110.00000.00000.00000.00221.00331.00000.00221.00221.00
ผักกูด120.00110.00000.00000.00000.00230.00000.00000.00000.00
ผักชี000.00110.00000.00000.00221.50331.50111.00110.50221.50
ผักชีฝรั่ง000.00000.00111.00000.00000.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้ง441.00220.00000.00111.002260.009962.002260.00111.003361.00
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักสลัด111.00110.00000.00000.00330.70551.70330.70000.00330.70
ผักหวานป่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00000.00110.01000.00000.00110.01000.00110.01110.01
ฝรั่ง120.00000.00111.00000.002224.004525.00114.002221.003325.00
พริก220.00330.03221.64000.00887.0515158.72775.69333.0010108.69
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00221.45221.45221.45000.00221.45
พริกหนุ่มเขียว110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00110.14110.14110.14000.00110.14
พุทรา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก110.00000.00110.04000.00331.50551.54000.00441.54441.54
มะกรูด000.00110.00111.00000.00112.00333.00223.00000.00223.00
มะนาว772.00336.00114.00111.00556.09171719.09221.095510.007711.09
มะพร้าว220.00000.00111.00000.00000.00331.00000.00111.00111.00
มะม่วง110.00912716.00515518.0022258.0069483.0023391,975.001023761.0033498.0013261,259.00
มะม่วงทองดำ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00226.00226.00112.00114.00226.00
มะระ/มะระขี้นก111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะละกอ230.00000.00000.00114.0022105.0056109.001145.002264.0033109.00
มะเขือ451.00220.00112.00000.00111.00894.00000.00223.00223.00
มะเขือเจ้าพระยา110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
มะเขือเทศ110.00000.00000.00000.00221.07331.07221.07000.00221.07
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00110.30000.00000.00110.30110.30000.00110.30
มะเขือเปราะ000.00110.03000.00000.00110.25220.28110.25000.00110.25
มะเดื่อฝรั่ง000.00000.00000.00000.00224.14224.14224.14000.00224.14
มังคุด220.005522.006624.00114.503318.00171768.50337.007739.50101046.50
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00110.39000.00000.00110.39110.39000.00110.39
สับปะรด8853.005050566.0077117.00911414.0043531,912.001171293,062.0026341,109.0033371,334.0059712,443.00
ส้มโอ110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
หน่อไม้110.00111.25000.00000.00000.00221.25000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00220.64220.64110.14110.50220.64
องุ่น000.001130.00000.001130.00000.002260.00000.001130.001130.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เงาะโรงเรียน110.00227.00225.00113.75000.006615.75000.00338.75338.75
เมลอน220.00000.00000.00000.009926.41111126.419926.41000.009926.41
เรดคอรัล110.00000.00110.02000.00000.00220.02000.00110.02110.02
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00000.00352.50352.50000.00352.50352.50
เรดโอ๊ค110.00000.00111.00000.00683.898104.89331.39463.50794.89
เห็ดถั่งเช่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
เห็ดนางฟ้า000.00000.00111.00333.00111.50555.50222.50333.00555.50
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.001110.00220.754426.256616.04131353.04446.048837.00121243.04
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
แค000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00111.002210.053311.052210.05111.003311.05
แตงกวา10101.00110.00000.00222.00443.1017176.10443.10222.00665.10
แตงโม000.00000.00000.00000.003390.073390.073390.07000.003390.07
แตงไทย000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
แฟง331.00000.00000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00110.25110.02110.02330.29220.27110.02330.29
โหระพา000.00110.00000.00111.00443.28664.28443.28111.00554.28
ใบแมงลัก000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไควาเระ000.00000.00110.25000.00110.02220.27220.27000.00220.27
ไผ่หวาน000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์335.002235.00221.005535.50181852.783030129.28171780.03889.25252589.28
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนคอส)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00110.75000.00110.00220.75220.75000.00220.75
ไฮโดรโปนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (มิซูน่า)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดคอรัล)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00110.00000.00000.00111.00221.00000.00111.00111.00