รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
กระท้อน000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กรีนคอรัล000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กรีนคอส000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
กรีนโอ๊ค000.00110.00000.00110.50894.4110114.91441.41563.509104.91
กล้วย660.00110.00000.00000.00000.00770.00000.00000.00000.00
กล้วยน้ำว้า000.00118.00000.00000.006618.657726.656618.65000.006618.65
กล้วยหอม000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
กล้วยหอมทอง000.00000.00000.00000.004413.764413.764413.76000.004413.76
กล้วยไข่111.00000.00113.00000.00000.00224.00000.00113.00113.00
กล้วยไม้000.00000.00000.00000.004411.004411.00000.004411.004411.00
กวางตุ้ง000.00220.00110.01334.00552.6511116.66552.65444.01996.66
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
กะเพรา26274.00551.00221.50394042.00737974.95145153123.45424641.95727576.50114121118.45
กุยช่าย000.00110.00000.00000.00223.63333.63223.63000.00223.63
ขนุน000.004413.005536.00224.004348319.725459372.723843292.72121267.005055359.72
ขึ้นฉ่าย000.00000.00110.23000.00111.00221.23111.00110.23221.23
ข้าวโพดข้าวเหนียว000.00000.00000.00000.00110.12110.12110.12000.00110.12
ข้าวโพดฝักสด111.00220.00000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00000.00000.00111.00110.48221.48110.48111.00221.48
คอสสลัด000.00000.00110.01110.50573.28793.79231.28562.51793.79
คะน้า221.00330.00220.27222.00442.2613135.53442.26442.27884.53
ชะอม000.00334.25000.00000.00335.25669.50110.25225.00335.25
ตะไคร้หอม000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ต้นหอม111.00110.00000.00000.00181831.25202032.25443.25141428.00181831.25
ต้นอ่อนพืช140.00110.00000.00000.00230.05480.05230.05000.00230.05
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)111.00000.00110.50330.52550.6310102.65330.13661.52991.65
ถั่วฝักยาว330.00782.00000.00222.00888.76202112.76888.76222.00101010.76
ถั่วพู000.00000.00000.00000.00110.13110.13110.13000.00110.13
ถั่วลิสง110.00330.00000.00000.00000.00440.00000.00000.00000.00
ทานตะวัน000.00000.00000.00000.001221.001221.00000.001221.001221.00
ทุเรียน000.00000.00000.00000.006619.606619.606619.60000.006619.60
ทุเรียนหมอนทอง000.009932.00335.50000.00000.00121237.50000.00335.50335.50
น้อยหน่า000.00000.00000.00111.50111.20222.70111.20111.50222.70
บวบ000.00110.00000.00111.00111.00332.00000.00222.00222.00
บัตเตอร์เฮด000.00000.00000.00110.50684.75795.25221.25574.00795.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ผักกาดขาว (ไดโตเกียว)000.00000.00110.00000.00000.00110.00000.00110.00110.00
ผักกาดหอม000.00000.00000.00111.00110.14221.14221.14000.00221.14
ผักกาดหัว000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ผักกาดแก้ว000.00000.00000.00000.00331.25331.25110.25221.00331.25
ผักกูด120.00110.00000.00000.00110.47340.47110.47000.00110.47
ผักชี000.00110.00000.00000.00331.51441.51221.01110.50331.51
ผักชีฝรั่ง000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ผักบุ้ง331.00220.00000.002211.003350.29101062.293350.292211.005561.29
ผักบุ้งจีน000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ผักสลัด111.00220.10000.00000.00330.70661.80220.20110.50330.70
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ผักหวานป่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ผักโขมจีน000.00000.00110.01000.00000.00110.01000.00110.01110.01
ฝรั่ง110.00110.00111.001120.00224.856625.85224.852221.004425.85
พริก220.00330.03000.00000.0011119.8716169.90886.87333.0011119.87
พริกขี้หนู000.00000.00000.00000.00221.45221.45221.45000.00221.45
พริกหนุ่มเขียว110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
พริกหยวก000.00000.00000.00000.00110.14110.14110.14000.00110.14
พุทรา000.00000.00000.00000.00112.00112.00112.00000.00112.00
ฟักทอง000.00000.00000.00000.001110.001110.00000.001110.001110.00
ฟักบัตเตอร์นัท000.00110.40000.00000.00000.00110.40000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00110.04000.00551.77661.81220.27441.54661.81
มะกรูด000.00110.00111.00000.00112.00333.00223.00000.00223.00
มะนาว772.00446.00114.00111.00556.09181819.09221.095510.007711.09
มะพร้าว220.00000.00111.00000.00000.00331.00000.00111.00111.00
มะพร้าวน้ำหอม000.00000.00000.00000.00110.14110.14110.14000.00110.14
มะม่วง110.00912716.0011300.0022258.001023641.0023391,915.001023701.0033498.0013261,199.00
มะม่วงทองดำ000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
มะม่วงเขียวเสวย000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
มะยงชิด000.00000.00000.00000.00226.00226.00112.00114.00226.00
มะระ/มะระขี้นก111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะละกอ230.00000.00000.00114.0022105.0056109.001145.002264.0033109.00
มะเขือ331.00220.00112.00000.00231.50894.50120.50223.00343.50
มะเขือเจ้าพระยา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศ110.00110.30000.00000.00441.21661.51441.21000.00441.21
มะเขือเทศสีดา000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
มะเขือเทศเชอรี่000.00000.00000.00000.00220.31220.31220.31000.00220.31
มะเขือเปราะ000.00110.03000.00000.00220.90330.93220.90000.00220.90
มะเดื่อฝรั่ง223.00000.00000.00000.00224.14447.14110.14114.00224.14
มังคุด220.005522.006624.002214.00228.50171768.50228.508838.00101046.50
มันสำปะหลังโรงงาน3359.00000.00000.00000.00000.003359.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00000.00000.00000.00330.93330.93330.93000.00330.93
มันเทศญี่ปุ่น000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
มัลเบอร์รี่000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.39110.39110.39000.00110.39
สับปะรด232350.005151566.0077117.001719809.0039481,551.151371483,093.1529371,143.1534371,334.0063742,477.15
ส้มโอ110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
หน่อไม้110.00000.00000.00000.00111.25221.25111.25000.00111.25
หม่อน113.00000.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง000.00000.00000.00000.00330.66330.66220.16110.50330.66
องุ่น000.001130.00000.001130.00000.002260.00000.001130.001130.00
อ้อย (ขอนแก่น 3)2525142.00000.00000.00000.00000.002525142.00000.00000.00000.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00000.00000.00000.00115.00115.00115.00000.00115.00
เงาะ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เงาะโรงเรียน110.00227.00225.00000.00113.756615.75113.75225.00338.75
เผือก000.00000.00000.00000.00114.37114.37114.37000.00114.37
เมล่อน220.00000.00000.00110.329926.49121226.818822.49224.32101026.81
เรดคอรัล000.00000.00110.02000.00110.25220.27110.25110.02220.27
เรดคอรัลสลัด000.00000.00000.00110.50342.00452.50000.00452.50452.50
เรดโครอล000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
เรดโอ๊ค000.00000.00111.00110.50893.6610115.16441.41673.7510115.16
เลม่อน110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
เห็ด110.00000.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดถั่งเช่า000.00000.00000.00110.10000.00110.10000.00110.10110.10
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00443.04221.51664.55221.51443.04664.55
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี000.001110.00220.755536.25556.04131353.04336.009937.04121243.04
เห็ดนางรม000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
เห็ดฟาง000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดยานางิ000.00000.00000.00000.00111.50111.50111.50000.00111.50
เห็ดเป๋าฮื้อ000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
เห็ดโคนญี่ปุ่น000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
แค000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แคนตาลูป000.00000.00000.00111.002210.053311.052210.05111.003311.05
แตงกวา551.00550.00000.00222.008810.00202013.008810.00222.00101012.00
แตงโม000.00000.00000.00000.003390.073390.073390.07000.003390.07
แตงไทย000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
แฟง331.00000.00000.00000.00000.00331.00000.00000.00000.00
โต้วเหมี่ยว000.00000.00000.00110.02220.27330.29110.02220.27330.29
โหระพา000.00110.00000.00111.00443.28664.28443.28111.00554.28
ใบเตย000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ใบแมงลัก000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไควาเระ000.00000.00000.00000.00220.27220.27110.02110.25220.27
ไผ่หวาน000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์225.002235.00110.256637.50202052.893131130.64181880.89999.75272790.64
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00220.01000.00000.00111.00331.01000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00330.01000.00000.00111.00441.01000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00330.01000.00000.00000.00330.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด)000.00000.00000.00000.00220.75220.75110.00110.75220.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00110.01000.00000.00000.00110.01000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00220.00000.00000.00111.00331.00000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (มิซูน่า)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ร็อคเก็ต)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (วอเตอร์เครส)000.00110.00000.00000.00000.00110.00000.00000.00000.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00220.01000.00000.00111.00331.01000.00111.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00330.02000.00000.00111.00441.02000.00111.00111.00