รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
(คะน้าฮ่องกง)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
(คะน้าเห็ดหอม)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
(ผักกาดไดโตเกียว)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
(ผักโขมแก้ว)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
(หญ้าปักกิ่ง)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
กระท้อน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กระเจี๊ยบเขียว000.00000.00000.00000.00220.18220.18220.18000.00220.18
กระเจี๊ยบแดง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
กรีนโอ๊ค000.00110.25000.00000.00110.10220.35110.10000.00110.10
กล้วย000.00000.00000.00111.00000.00111.00000.00111.00111.00
กล้วยน้ำว้า000.00111118.85000.00000.001120.00121238.851120.00000.001120.00
กล้วยหอม000.00000.00000.00000.00117.00117.00117.00000.00117.00
กล้วยไข่1150.00000.00000.00000.00000.001150.00000.00000.00000.00
กวางตุ้ง000.00883.16000.00110.25660.9415154.35440.69330.50771.19
กวางตุ้ง000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00110.05110.05000.00110.05110.05
กวางตุ้งไต้หวัน000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
กะหล่ำดอก000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
กะเพรา221.0610108.40000.00000.00440.5216169.98440.52000.00440.52
กุยช่าย110.15181811.01000.00000.00663.22252514.38663.22000.00663.22
ขนุน000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
ขมิ้นชัน000.00000.00000.00000.00114.00114.00114.00000.00114.00
ขึ้นฉ่าย000.00000.00000.00000.00441.23441.23331.18110.05441.23
ข่า55531.15661.90000.00000.00000.001111533.05000.00000.00000.00
ข้าวโพดฝักสด110.38565.15000.00000.00000.00675.53000.00000.00000.00
ข้าวโพดรับประทานฝักสด000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ข้าวโพดหวาน000.00445.00000.00000.00000.00445.00000.00000.00000.00
คอสสลัด000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
คะน้า000.00882.14000.00000.00771.1915153.33550.94220.25771.19
จิงจู่ฉ่าย000.00000.00000.00000.00332.00332.00332.00000.00332.00
ชมพู่000.00000.00000.00000.00113.00113.00113.00000.00113.00
ชะพลู000.00110.00000.00000.00220.26330.26220.26000.00220.26
ชะอม221.2013138.88000.00000.00555.27202015.35555.27000.00555.27
ชุนฉ่าย000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ดอกสลิด000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ตะไคร้55527.00331.25000.00117.002210.091111545.342210.09117.003317.09
ตำลึง000.00000.00000.00000.00110.26110.26110.26000.00110.26
ต้นหอม000.00000.00000.00000.00220.18220.18220.18000.00220.18
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน)000.00000.00000.00000.00220.20220.20220.20000.00220.20
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.15110.15110.15000.00110.15
ถั่วฝักยาว000.0013139.90000.00000.00994.07222213.97994.07000.00994.07
ถั่วพู000.00221.25000.00000.00000.00221.25000.00000.00000.00
ทุเรียน000.00226.00000.00000.00000.00226.00000.00000.00000.00
น้ำเต้า000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
บล๊อคฉ่อย000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
บวบ000.00448.28000.00000.00335.507713.78110.50225.00335.50
บวบเหลี่ยม000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
ผักกาดขาว111.00110.00000.00000.00000.00221.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00110.25110.25000.00110.25110.25
ผักกาดขาว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดขาวปลี000.00220.38000.00000.00110.25330.63000.00110.25110.25
ผักกาดหอม000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ผักกาดหัว000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดหัว,หัวไชเท้า000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ผักกาดฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักกาดฮ่องเต้/กวางตุ้งฮ่องเต้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
ผักชี000.008810.88000.00000.00441.43121212.31331.18110.25441.43
ผักชีฝรั่ง000.00110.75000.00000.00331.18441.93331.18000.00331.18
ผักบุ้ง000.00000.00000.00110.25000.00110.25000.00110.25110.25
ผักบุ้งจีน000.00884.50000.00000.00551.6713136.17551.67000.00551.67
ผักปูเล่000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
ผักหวาน000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
ผักโขม000.00000.00000.00110.25220.38330.63110.18220.45330.63
ฝรั่ง000.00332.50000.00000.00000.00332.50000.00000.00000.00
ฝรั่งกิมจู000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
พริก221.06181824.90000.00000.00550.18252526.14220.18330.00550.18
พริกขี้หนู000.00110.50000.00000.00442.63553.13442.63000.00442.63
พริกขี้หนูผลเล็ก000.00332.50000.00000.00000.00332.50000.00000.00000.00
พริกชี้ฟ้า000.00000.00000.00000.00110.75110.75110.75000.00110.75
พริกหยวก000.00111.00000.00000.00110.25221.25110.25000.00110.25
พลู119.00000.00000.00000.00113.002212.00113.00000.00113.00
ฟัก,แฟง000.007711.75000.00000.00000.007711.75000.00000.00000.00
ฟักทอง000.00334.25000.00000.00000.00334.25000.00000.00000.00
ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
มะกรูด000.00110.25000.00000.00113.00223.25000.00113.00113.00
มะนาว113.00776.50000.00114.00171782.25262695.75171782.25114.00181886.25
มะพร้าว000.00448.00000.00000.001111133.501515141.506651.505582.001111133.50
มะพร้าวอ่อน116.005156546.00000.00117.002323151.097681710.094429.092020129.002424158.09
มะม่วง55163.0070722,890.00000.002328447.001361734,967.002342788,467.00861113,571.0073901,843.001592015,414.00
มะม่วงน้ำดอกไม้000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
มะยงชิด000.00226.00000.00000.00000.00226.00000.00000.00000.00
มะระ111.00000.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
มะระ/มะระขี้นก000.00112.00000.00000.00110.14222.14110.14000.00110.14
มะระจีน000.00223.50000.00000.00110.25333.75110.25000.00110.25
มะรุม000.00110.15000.00000.00000.00110.15000.00000.00000.00
มะละกอ000.00222.50000.00000.00116.50339.00116.50000.00116.50
มะเขือ000.00220.63000.00000.00110.00330.63110.00000.00110.00
มะเขือพวง000.00225.00000.00000.00112.00337.00112.00000.00112.00
มะเขือยาว000.00110.15000.00000.00110.09220.24110.09000.00110.09
มะเขือเทศ000.00000.00000.00000.00110.20110.20110.20000.00110.20
มะเขือเปราะ000.00885.25000.00000.0011115.22191910.47995.22220.0011115.22
มะเม่า000.00113.00000.00000.00000.00113.00000.00000.00000.00
มันเทศ000.00222.00000.00000.00000.00222.00000.00000.00000.00
ยี่หร่า000.00000.00000.00000.00110.88110.88110.88000.00110.88
ร็อกเก็ตสลัด000.00000.00000.00000.00110.09110.09110.09000.00110.09
ลำไย000.002121115.50000.00000.001116.002222131.501116.00000.001116.00
วอเตอร์เครส000.00000.00000.00000.00221.26221.26221.26000.00221.26
สลัดกรีนโอ้ค000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
สะระแหน่000.00000.00000.00000.00110.30110.30110.30000.00110.30
สับปะรด000.004344497.00000.00114.00121279.005657580.001111.00121272.00131383.00
ส้มโอ000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
หญ้าปักกิ่ง000.00000.00000.00000.00110.18110.18110.18000.00110.18
หน่อไม้000.00110.25000.00000.00000.00110.25000.00000.00000.00
หมาก3324.00000.00000.00000.001819255.502122279.501718195.501160.001819255.50
หอมหัวใหญ่000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม)000.00330.63000.00000.00220.63551.26110.63110.00220.63
อินทผลัม000.00000.00000.00000.00119.00119.00119.00000.00119.00
อ้อยคั้นน้ำ000.00115.00000.00000.00000.00115.00000.00000.00000.00
เงาะ000.00224.50000.00000.00000.00224.50000.00000.00000.00
เมล่อน220.75000.00000.00112.007729.74101032.497729.74112.008831.74
เรดโอ๊ค000.00000.00000.00000.00110.10110.10110.10000.00110.10
เห็ดถั่งเฉ้า000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
เห็ดนางฟ้า000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
เห็ดนางฟ้าภูฐาน000.00000.00000.00000.00220.59220.59220.59000.00220.59
เห็ดนางฟ้าฮังการี110.002280.50000.00111.00191917.75232399.25332.75171716.00202018.75
เห็ดฟาง17177.00151535.25000.00000.00667325.469810567.71323924.4634341.00667325.46
เห็ดหลินจือ000.00000.00000.00110.01110.25220.26110.25110.01220.26
เห็ดหูหนู000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
เห็ดฮังการี่000.00000.00000.00110.01000.00110.01000.00110.01110.01
แคนตาลูป111.00331.50000.00000.00000.00442.50000.00000.00000.00
แคนตาลูป,เมล่อน000.00114.00000.00000.00444.60558.60444.60000.00444.60
แตงกวา226.50181842.15000.00000.00440.65242449.30440.65000.00440.65
แตงกวาญี่ปุ่น000.00111.00000.00000.00000.00111.00000.00000.00000.00
แตงร้าน000.00000.00000.00118.00110.25228.25110.25118.00228.25
แตงโม000.00000.00000.001113.00000.001113.00000.001113.001113.00
แฟง000.00000.00000.00000.00110.50110.50110.50000.00110.50
แมงลัก000.00220.40000.00000.00110.09330.49110.09000.00110.09
โต้วเหมี่ยว110.25110.05000.00000.00000.00220.30000.00000.00000.00
โหระพา000.00553.75000.00000.00440.31994.06440.31000.00440.31
ใบแมงลัก000.00112.00000.00000.00000.00112.00000.00000.00000.00
ไผ่000.005532.00000.001416142.001313108.003234282.001313108.001416142.002729250.00
ไผ่ตง118.00161649.50000.00151789.003838404.507072551.003232342.502123151.005355493.50
ไผ่เลี้ยงหวาน000.00000.00000.00000.00111.00111.00111.00000.00111.00
ไฮโดรโปรนิกส์000.00224.00000.00000.00333318.75353522.75112.00323216.75333318.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอส)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้ง)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (กวางตุ้งฮ่องเต้)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย)000.00000.00000.00000.00220.27220.27220.27000.00220.27
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ไฮโดรโปรนิกส์ (ชุนฉ่าย)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปรนิกส์ (บัตเตอร์เฮด)000.00000.00000.00000.00220.06220.06220.06000.00220.06
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดขาวปลี)000.00000.00000.00000.00110.01110.01110.01000.00110.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักกาดหอม)000.00000.00000.00000.00110.03110.03110.03000.00110.03
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักบุ้งจีน)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ย์)000.00000.00000.00000.00110.05110.05110.05000.00110.05
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเล่ไอซ์เบิร์ก)000.00000.00000.00000.00220.26220.26220.26000.00220.26
ไฮโดรโปรนิกส์ (มะเขือเทศ)000.00000.00000.00000.00110.25110.25110.25000.00110.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (มิซูน่า)000.00000.00000.00000.00110.02110.02110.02000.00110.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล)000.00000.00000.00000.00220.06220.06220.06000.00220.06
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค)000.00000.00000.00000.00330.40330.40330.40000.00330.40
ไฮโดรโปรนิกส์ (โขมขาว)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04
ไฮโดรโปรนิกส์ (โขมแดง)000.00000.00000.00000.00110.04110.04110.04000.00110.04